khai thác cát trái phép

  • Rầm rộ những con tàu bức tử sông Hồng

    22-12-2016 - 13:48

    (THPL) - Suốt thời gian qua, một công ty đã lợi dụng việc khơi thông dòng chảy cho sông Hồng để ngang nhiên khai thác cát bất kể ngày đêm. Việc làm này đã gây...