20:39 ngày 23/06/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

ĐHĐCĐ SSI: Đặt mục tiêu doanh thu 8.112 tỷ đồng, lợi nhuận tăng 19%

20:20 25/04/2024

(THPL) - Chiều ngày 25/4/2024, tại TP. HCM, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 để thông qua các nội dung về nhiệm vụ, kế hoạch phát triển phù hợp, sẵn sàng nâng hạng thị trường, dựa trên phương châm hành động bền vững, hiệu quả minh bạch mà công ty đã hoạch định.

Theo SSI, năm 2023 là một năm khó khăn của nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán. Do chịu tác động không mấy tích cực từ vĩ mô trên thế giới cũng như trong nước, thị trường đã “chững lại” với nhiều phiên tăng, giảm đan xen. Thị trường thu hẹp đáng kể, giảm 20% so với năm 2022, hoạt động huy động vốn cũng trở nên trầm lắng.

Tuy nhiên, chứng khoán Việt Nam vẫn có những điểm sáng hỗ trợ, như các chính sách chủ động của Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng minh Nhà nước, kiểm soát suy thoái trên thị trường bất động sản và tránh sự cố trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đồng thời giảm lãi suất để tạo động lực cho người tiêu dùng.

Kết thúc năm 2023, tổng tài sản SSI ghi nhận ở mức 69.241 tỷ VNĐ - tăng trưởng 32,6% so với năm 2022, tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trong ngành Chứng khoán xét về quy mô tài sản. Doanh thu thuần đạt 7.281 tỷ VNĐ, lợi nhuận trước thuế đạt 2.849 tỷ VNĐ, tăng trưởng lần lượt 11,5% và 35% so với 2022, vượt 105% kế hoạch doanh thu và 112% kế hoạch lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI chủ trì đại hội.

Đón đầu những thay đổi được kỳ vọng tích cực từ quyết tâm nâng hạng của thị trường chứng khoán trong năm 2024, HĐQT Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2024 và xác định một số định hướng cho hoạt động bao gồm: Đẩy mạnh chuyển đổi số để đổi mới mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới cao hơn, hiệu quả hơn, hướng đến các tập khách hàng có nhu cầu chuyên biệt. Tận dụng thế mạnh về quy mô vốn để cung cấp các sản phẩm độc đáo cho khách hàng. Rà soát cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực phù hợp với mô hình kinh doanh đổi mới. Quản lý an toàn, hiệu quả nguồn vốn của cổ đông và nguồn vốn vay. Sẵn sàng hệ thống, quy trình, con người, nguồn vốn để có thể nhanh chóng triển khai các sản phẩm mới như hỗ trợ thanh toán và triển khai hệ thống giao dịch mới, , v.v…

Trên cơ sở chủ động đề ra chiến lược và cân nhắc với điều kiện khách quan của thị trường, HĐQT và Ban Lãnh đạo Công ty đã xây dựng và trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh cho năm 2024 với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 8.112 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 3.398 tỷ đồng, tương ứng tăng 19% so với năm trước.

Bên cạnh đó, SSI cũng tiếp tục thực hiện phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2023. Cuối tháng 12/2023, cổ đông SSI đã thông qua hai phương án tăng vốn bao gồm phát hành hơn 302,2 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn, theo tỷ lệ 100:20 và chào bán hơn 151 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu giá 15.000 đồng/cp theo tỷ lệ 100:10. Tổng cộng SSI sẽ phát hành thêm hơn 453,3 triệu cổ phiếu mới. Vốn điều lệ của SSI dự kiến tăng từ hơn 15.111 tỷ đồng lên gần 19.645 tỷ đồng qua đó củng cố vị trí số 1 về vốn trong nhóm các công ty chứng khoán.

Năm 2024, SSI sẽ thúc đẩy chuyển đổi số để đổi mới mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới cao hơn, hiệu quả hơn, hướng đến các khách hàng có nhu cầu chuyên biệt. Công ty cũng sẽ tận dụng thế mạnh về quy mô vốn để cung cấp các sản phẩm độc quyền cho khách hàng…

Trang Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu