01:05 ngày 24/07/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
Hồ Minh 16/03/2024 09:13:14

THPL - Mới đây, Trường Đại Học Điện Lực đã tổ chức Ngày hội việc làm kỹ sư Nhật Bản năm 2024. Đây là sự kiện nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa trường Đại học Điện Lực với các doanh nghiệp. Đồng thời hỗ trợ và kết nối cho sinh viên đã tốt nghiệp và chuẩn bị tốt nghiệp của nhà trường có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo tại Nhật Bản. 

Bình luận