23:41 ngày 23/07/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
Hồ Minh 29/03/2024 14:25:35

THPL - Sáng 28/3, Trường Đại học Điện lực đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định ra mắt Ban điều hành mạng lưới doanh nghiệp và Ban điều hành mạng lưới cựu sinh viên.

Bình luận