Quản trị thông tin - Một ngành học mới với nhiều cơ hội cho sinh viên

Đức Thọ - Đình Quyền | Thứ bẩy , 11/11/2017, 15:47 GMT+7 |
Sáng ngày 11/11, Khoa thông tin - Thư viện trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn đã phối hợp với công ty TNHH Đầu tư Bảo Ninh tổ chức chương trình tọa đàm khoa học “Nhân lực quản trị thông tin – Nhân tố của cách mạng 4.0”. Thông qua tọa đàm, các nhà khoa học, giảng viên, lãnh đạo, quản lí các doanh nghiệp trao đổi những cơ hội và thách thức trong việc đào tạo nhân lực quản trị thông tin trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0, từ đó định hướng cho việc xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội.


Xem thêm Video