Bài 1:

Nhà xuất bản hay Trí Việt (First News) vi phạm Luật?

Nam Cường | Thứ ba , 17/04/2018, 08:23 GMT+7 |

(THPL) - Khoản 1 Điều 28 Luật xuất bản năm 2012 quy định: “Tất cả xuất bản phẩm phải nộp lưu chiểu cho cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản chậm nhất là 10 ngày trước khi phát hành”. Tuy nhiên, quy định này đã không được nhà xuất bản và/hoặc Trí Việt (First News) thực hiện nghiêm túc.

Mới cập nhật

Theo thông tin độc giả phản ánh, Nhà sách Trí Việt, địa chỉ tại 11H Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh đã phát hành nhiều cuốn sách có dấu hiệu vi phạm pháp luật về xuất bản trong hoạt động phát hành sách. Hành vi này không chỉ xảy ra đối với một cuốn sách mà có dấu hiệu vi phạm một cách hệ thống.

Điển hình, cuốn sách …Thủ lĩnh số thế hệ Y… (ISBN: 978-604-58-6881-2) do Công ty TNHH Văn hóa sáng tạo Trí Việt (Công ty Trí Việt) liên kết xuất bản với Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh (NXB) đã được bán tại Nhà sách Trí Việt TP Hồ Chí Minh ngày 28/10/2017. Tra cứu thông tin trên trang web của Cục Xuất bản, In và Phát hành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, ngày 23/10/2017, cuốn sách này mới được nộp lưu chiểu tại Cục.

Cuốn sách Thủ lĩnh số thế hệ Y.
Cuốn sách Thủ lĩnh số thế hệ Y.

Như vậy, Trí Việt đã phát hành sách chưa đủ 10 ngày kể từ ngày nộp lưu chiểu. Theo một chuyên gia về xuất bản, nếu Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh chưa ban hành quyết định phát hành thì đơn vị phát hành sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng (mức phạt đối với tổ chức) do thực hiện hành vi phát hành xuất bản phẩm liên kết khi chưa có quyết định phát hành theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 23 Nghị định 159/2013/NĐ-CP.

Cuốn sách Bài học Diệu kỳ từ chiếc xe rác.
Cuốn sách Bài học Diệu kỳ từ chiếc xe rác.

Nghiêm trọng hơn, cuốn sách Bài học Diệu kỳ từ chiếc xe rác (ISBN: 978-604-58-6923-9) do Công ty Trí Việt (First News) liên kết xuất bản với Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh được nộp lưu chiểu tại Cục Xuất bản, In và Phát hành ngày 14/11/2017 nhưng ngày 28/10/2017, Nhà sách Trí Việt đã phát hành cuốn sách trên.

Cuốn sách Chẳng lẽ ở vậy thiệt sao?.
Cuốn sách Chẳng lẽ ở vậy thiệt sao?

Ngoài ra, cuốn sách Chẳng lẽ ở vậy thiệt sao?, ISBN: 978-604-957-361-3 (tác giả Hạc Xanh) là sách Trí Việt First News liên kết xuất bản với Nhà xuất bản Văn học đã được Nhà sách Trí Việt bán khi cuốn sách chưa được nộp lưu chiểu (nộp lưu chiểu ngày 03/11/2017, bán sách ngày 28/10/2017).

chang le o vay thiet sao
Cuốn sách Chẳng lẽ ở vậy thiệt sao? được nộp lưu chiểu ngày 03/11/2017.

Với những dấu hiệu trên, Nhà xuất bản và/hoặc Công ty Trí Việt đã vi phạm khoản 1 Điều 28 Luật xuất bản năm 2012 quy định: Tất cả xuất bản phẩm phải nộp lưu chiểu cho cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản chậm nhất là 10 ngày trước khi phát hành”.   

Được biết, lưu chiểu là việc nộp xuất bản phẩm để lưu giữ, đối chiếu, kiểm tra, thẩm định. Sau khi nhà xuất bản nộp lưu chiểu, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức đọc, kiểm tra xuất bản phẩm lưu chiểu. Hành vi không nộp lưu chiểu nhưng đã phát hành sách là hành vi bị cấm theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 10 Luật xuất bản 2012.

Đối chiếu với quy định hiện hành, nếu dữ liệu tại Cục Xuất bản, In và Phát hành là chính xác thì Nhà xuất bản và/hoặc Công ty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt First News đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về xuất bản.

Thương hiệu và Pháp luật đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm.

Bài tiếp theo: Doanh nghiệp vi phạm: Trách nhiệm của ai?
...