Nữ Kiện Tướng

  • “Nữ kiện tướng” nuôi cá bóp ở đảo Rùa

    11-07-2018 - 07:21

    (THPL) - Xưa nay làm nghề “đâm hà bá” hay “hạ bạc” - cách gọi của dân gian đối với nghề đi biển, ngư phủ, chài lưới, nuôi trồng thủy sản…thường dành cho cánh đàn...