TP Hà Nội
26 - 34 °C
Mưa nhẹ
TP HCM
24 - 31 °C
Mưa cường độ nặng
TP Đà Nẵng
25 - 31 °C
Bầu trời quang đãng
TP Hải Phòng
27 - 31 °C
Mây thưa
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
HN lẻ(nghìn/lượng)
36,360
36,440
HN buôn(nghìn/lượng)
36,370
36,430
HCM lẻ(nghìn/lượng)
36,360
36,440
HCM buôn(nghìn/lượng)
36,370
36,430
ĐN lẻ(nghìn/lượng)
36,330
36,460
ĐN buôn(nghìn/lượng)
36,350
36,440
Nguyên liêu 9999 - HN
34,690
34,790
Nguyên liêu 999 - HN
34,640
34,740
Cập nhập lúc: 08:56 15/12/2017 - Nguồn giavang.doji.vn