TP Hà Nội
26 - 34 °C
Mưa nhẹ
TP HCM
24 - 31 °C
Mưa cường độ nặng
TP Đà Nẵng
25 - 31 °C
Bầu trời quang đãng
TP Hải Phòng
27 - 31 °C
Mây thưa
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
HN lẻ(nghìn/lượng)
36,790
36,890
HN buôn(nghìn/lượng)
36,800
36,880
HCM lẻ(nghìn/lượng)
36,790
36,890
HCM buôn(nghìn/lượng)
36,800
36,880
ĐN lẻ(nghìn/lượng)
36,750
36,890
ĐN buôn(nghìn/lượng)
36,770
36,870
Nguyên liêu 9999 - HN
36,640
36,760
Nguyên liêu 999 - HN
36,540
36,660
HP lẻ(nghìn/chỉ)
36,780
36,890
HP buôn(nghìn/chỉ)
36,800
36,880
Cập nhập lúc: 14:59 24/01/2018 - Nguồn giavang.doji.vn