TP Hà Nội
26 - 34 °C
Mưa nhẹ
TP HCM
24 - 31 °C
Mưa cường độ nặng
TP Đà Nẵng
25 - 31 °C
Bầu trời quang đãng
TP Hải Phòng
27 - 31 °C
Mây thưa
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
HN lẻ(nghìn/lượng)
36,970
37,220
HN buôn(nghìn/lượng)
36,970
37,220
HCM lẻ(nghìn/lượng)
36,950
37,200
HCM buôn(nghìn/lượng)
36,950
37,200
ĐN lẻ(nghìn/lượng)
36,970
37,250
ĐN buôn(nghìn/lượng)
36,990
37,250
Nguyên liêu 9999 - HN
36,600
36,800
Nguyên liêu 999 - HN
36,500
36,700
HP lẻ(nghìn/chỉ)
36,970
37,170
HP buôn(nghìn/chỉ)
36,980
37,160
Cập nhập lúc: 16:37 21/02/2018 - Nguồn giavang.doji.vn