Habeco mất gần 2.200 tỷ đồng vốn chủ sở hữu sau kiểm toán

Nam Phong | Thứ sáu , 13/04/2018, 21:32 GMT+7 |

(THPL) - Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán TPHCM, sau kiểm toán, vốn chủ hữu của Habeco giảm từ 6.707 tỷ đồng xuống còn 4.521 tỷ đồng.

Mới cập nhật

Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HSX) vừa thông báo đưa cổ phiếu BHN của Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin).

hbn
Habeco mất gần 2.200 tỷ đồng vốn chủ sở hữu sau kiểm toán. Ảnh minh họa.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 được kiểm toán của Habeco có ý kiến ngoại trừ của tổ chức kiểm toán.

Thực tế, trong báo cáo kiểm toán 2017, Công ty TNHH Dịch vụ và tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) không đưa ra ý kiến ngoại trừ nhưng vẫn lưu ý người đọc đến việc Habeco thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước ngày 6/2/2018.

Theo đó, Habeco đã điều chỉnh vào số đầu năm trên bảng cân đối kế toán hợp nhất tăng khoản phải trả cho các cổ đông số tiền gần 1.702 tỷ đồng, giảm nguồn Quỹ đầu tư phát triển hợp nhất lũy kế đến 31/12/2016 của tổng công ty này và các công ty con là 1.611 tỷ đồng và giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 91 tỷ đồng. Tuy nhiên, số liệu phân phối này chưa được đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua.

Đáng chú ý, sau khi được kiểm toán, kết quả kinh doanh của Habeco trong báo cáo tài chính cũng “bốc hơi” gần 100 tỷ đồng.

Nếu như theo báo cáo do Habeco tự lập, tổng công ty này có lãi 751,4 tỷ đồng thì sau khi được kiểm toán, con số này chỉ còn 657 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí khác (chủ yếu là chi phí dự phòng phải trả ngân sách) tăng đột biến từ 50 tỷ đồng lên 124 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vốn chủ sở hữu của Habeco cũng bất ngờ bị điều chỉnh mạnh. Trước kiểm toán, vốn chủ sở hữu của Habeco tại ngày 31/12/2017 đạt 6.707,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau kiểm toán, vốn chủ hữu đã giảm còn 4.521 tỷ đồng, tương ứng giảm gần 2.200 tỷ đồng (giảm hơn 32%).

...