22:52 ngày 12/06/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Từ 1/1/2025, môi giới bất động sản không được hành nghề độc lập

15:36 17/01/2024

(THPL) - Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) chính thức hiệu lực từ ngày 1/1/2025 có nhiều điểm mới liên quan trực tiếp đến Sàn giao dịch bất động sản và môi giới.

Theo Bộ Xây dựng cho biết, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đã bổ sung quy định sàn giao dịch bất động sản trước khi hoạt động phải gửi hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh, nơi có trụ sở chính của sàn giao dịch bất động sản để được cấp phép hoạt động.

Đồng thời, luật cũng bổ sung quy định cá nhân hành nghề môi giới bất động sản phải đáp ứng điều kiện hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

Như vậy, từ ngày 1/1/2025, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản phải hành nghề trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản như sàn giao dịch bất động sản hoặc công ty môi giới bất động sản. Điều này đồng nghĩa với việc cá nhân không được hành nghề môi giới bất động sản độc lập như quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 đang được áp dụng hiện nay.

Từ 1/1/2025, môi giới bất động sản không được hành nghề độc lập. Ảnh minh hoạ

Tại Điều 61 Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) nêu rõ, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản phải đáp ứng các điều kiện có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và phải hành nghề trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản bao gồm doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản.

Theo thống kê của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, cả nước hiện có khoảng 300.000 người hành nghề môi giới bất động sản nhưng chỉ có khoảng 30.000 - 40.000 người có chứng chỉ hành nghề. Cá nhân hành nghề môi giới bất động sản được hưởng tiền thù lao, hoa hồng từ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

Mức thù lao, hoa hồng môi giới bất động sản do cá nhân môi giới bất động sản và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản thỏa thuận. Mức thù lao môi giới bất động sản không phụ thuộc vào giá của giao dịch được môi giới bất động sản

Theo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), tất cả các khoản thù lao, hoa hồng môi giới bất động sản sẽ phải chuyển khoản. Việc thanh toán trong giao dịch bất động sản, dự án bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng và tuân thủ quy định của pháp luật.

Tú Anh (t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu