04:36 ngày 28/10/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Nam: Khai mạc Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước

13:12 21/09/2020

322 đại biểu đại diện cho 50.604 đảng viên toàn Đảng bộ đã tham dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào sáng 21/9 tại TP Phủ Lý. Đây là đại hội cấp tỉnh đầu tiên được tổ chức trên cả nước.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án Nhân Dân tối cao; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Đại hội của Đoàn kết - Dân chủ - kỷ cương - phát triển cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm đúng yêu cầu, nội dung, tiến độ kế hoạch đề ra và thành công tốt đẹp; với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; đại hội Đảng bộ các cấp đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy được trí tuệ, sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh. Thành công của đại hội Đảng bộ các cấp là tiền đề, là điều kiện quan trọng, để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Các Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX.

Cùng với tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đã hướng về Đại hội bằng các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp, tập trung thực hiện mục tiêu kép: đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tích cực phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ổn định đời sống của nhân dân; phấn đấu hoàn thành Kế hoạch năm 2020 và cả nhiệm kỳ; lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX có các nhiệm vụ hết sức quan trọng: tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020- 2025.

Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy đảng; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào Dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Hà Nam trong việc tham gia, góp ý vào những vấn đề trọng đại của Đảng, của đất nước.

Đại hội phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, lựa chọn để bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX; bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bà Lê Thị Thủy - Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam phát biểu khai mạc Đại hội.

"Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là đại hội Đoàn kết - Dân chủ - kỷ cương - phát triển; thành công của Đại hội sẽ tạo động lực mới, khí thế mới để Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh phấn khởi, tin tưởng bước vào nhiệm kỳ mới chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững, đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ; cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đồng chí Lê Thị Thủy khẳng định.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, với tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết tâm cao, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định,... của Trung ương nhất là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 6, 7.

Hà Nam là tỉnh đầu tiên trên cả nước tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh.

Trong nhiệm kỳ, Tỉnh uỷ đã cụ thể hoá, ban hành 05 nghị quyết chuyên đề và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực; kịp thời điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc; tập trung khắc phục nghiêm túc những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm tra, giám sát. Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc theo hướng sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời, hiệu quả, quan tâm chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao, góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng. Việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng theo chuyên đề hằng năm, xây dựng mô hình điểm và đăng ký làm theo Bác của các tập thể, cá nhân được gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết những vấn đề khó khăn ở địa phương, cơ quan, đơn vị; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu...

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; giám sát được mở rộng. Chú trọng đổi mới công tác dân vận theo hướng sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình nhân dân, tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến đời sống của người dân ngay tại cơ sở.

Đảng bộ các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung hướng mạnh về cơ sở; quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tổ chức tốt hoạt động tham mưu người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền đối thoại với cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân...

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Hà Nam đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2016-2020 đạt 10,1%/năm; quy mô kinh tế năm 2020 (giá SS2010) ước đạt 36.772 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với năm 2015; cơ cấu kinh tế: công nghiệp - xây dựng 63%, dịch vụ 27,5%, nông lâm nghiệp, thủy sản còn 9,5%; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 66,6 triệu đồng. Thu ngân sách tăng trưởng cao, về đích trước 2 năm so với mục tiêu Đại hội, năm 2020 ước đạt 10.000 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển toàn diện. Công tác tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm đầu tư hoàn thiện. Đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; kết hợp hiệu quả phát triển văn hoá với phát triển du lịch. Giữ vững chất lượng giáo dục phổ thông, hoàn thành và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, giáo dục mũi nhọn ở thứ hạng cao.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được triển khai theo hướng công khai, đơn giản hóa, cắt giảm thời gian, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Thành lập, đưa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã vào hoạt động hiệu quả. Tiến hành sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn trên địa bàn tỉnh; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2021 đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra, kết quả đã giảm 553/1.239 thôn, tổ dân phố, giảm 7/116 xã, phường, thị trấn.

Theo báo ĐCS

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu