22:48 ngày 25/02/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bình quân mỗi tháng có hơn 14 nghìn doanh nghiệp rút khỏi thị trường

08:13 30/11/2023

(THPL) - Trong 11 tháng qua có 158.800 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 14.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, cả nước có 14.267 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 11 với số vốn đăng ký gần 153,6 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 93,7 nghìn lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 10,8 tỷ đồng. Cũng trong tháng 11, cả nước còn có 6.562 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 16,6% so với tháng trước và tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính chung 11 tháng năm 2023, cả nước có hơn 146 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.366,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 974,1 nghìn lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng năm 2023 đạt 9,4 tỷ đồng. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng năm 2023 là 3.150,6 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn đăng ký tăng thêm của doanh nghiệp tăng vốn gần 1.784,4 nghìn tỷ đồng.

Bình quân mỗi tháng có hơn 14 nghìn doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Ảnh minh hoạ

Cũng theo Tổng cục Thống kê, có gần 55,5 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 11 tháng, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 11 tháng lên 201,5 nghìn doanh nghiệp. Bình quân một tháng có 18,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Trong 11 tháng năm nay có 1.621 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; 34,7 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng và 109,7 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ. 

Ở chiều ngược lại, có 4.510 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; có 6.598 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; có 1.443 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 11/2023.

Tính chung 11 tháng năm 2023, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 85,4 nghìn doanh nghiệp; gần 57,2 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể,; gần 16,2 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Bình quân một tháng có 14,4 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Vẫn theo số liệu của Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 11 ước đạt 70.300 tỷ đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 549.100 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch năm và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/11/2023 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 28,85 tỷ USD; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam ước đạt 20,25 tỷ USD.

Thanh Mai (T/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu