17:07 ngày 08/05/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286
DÒNG SỰ KIỆN

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

11:43 03/02/2021

(THPL) - Hôm nay ngày 3/2/2021, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tự hào kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trong không khí rộn ràng đón chào Xuân mới Tân Sửu 2021 và phấn khởi trước một tương lai đầy hứa hẹn đang mở ra phía trước.

Trước khi có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta bị áp bức dưới ách thống trị của thực dân Pháp. Các phong trào yêu nước cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, tuy dấy lên mạnh mẽ và theo nhiều khuynh hướng tư tưởng, con đường khác nhau nhưng đều thất bại. Nguyên nhân chung là do thiếu một đường lối cứu nước đúng đắn, thiếu một học thuyết khoa học tiên tiến soi đường.

Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam đã tiến hành hội nghị hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là sự tất yếu của lịch sử, là kết quả phát triển của phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam kết hợp với Chủ nghĩa Marx-Lenin, là kết quả quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lựa chọn lịch sử nhưng cũng là nguyện vọng của hàng triệu người con đất Việt đứng dưới lá cờ của Đảng, là sự tin yêu, gắn bó với chính đảng có tư tưởng, mục tiêu xuyên suốt là “vì dân," lấy lợi ích và hạnh phúc của người dân làm gốc. Điều ấy đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Tất cả đường lối, phương châm, chính sách... của Đảng đều chỉ nhằm nâng cao đời sống của nhân dân."

Hôm nay, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (Ảnh: Internet)

Theo báo Tin tức cho hay, từ khi có Đảng lãnh đạo, đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức. Cách mạng Tháng Tám thành công và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã mở ra một kỷ nguyên mới - độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Mới đây, trong phát biểu bế mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa."

Một tương lai tươi sáng đang mở ra cho đất nước và dân tộc Việt Nam!

Các đại biểu biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam (Ảnh: TTXVN)

Báo Đảng Cộng sản Việt Nam đưa tin, chiều ngày 2/2, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, theo truyền thống của dân tộc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tưởng nhớ các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và Nhà nước, tại nhà riêng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn, nhà lãnh đạo uy tín, với 60 năm hoạt động cách mạng, 26 năm liên tục từ năm 1960 đến 1986 trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì khát vọng thống nhất đất nước, đồng thời là nhà lý luận xuất sắc, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam với phương châm "cách mạng là sáng tạo, chân lý là cụ thể".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn (Ảnh: TTXVN)

Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tưởng nhớ đồng chí Trường Chinh, nhà lãnh đạo 3 lần được bầu giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng - Lần đầu vào năm 1941, lần thứ 2 vào năm 1951 và lần thứ 3 từ tháng 7 - 12/1986, thay Tổng Bí thư Lê Duẩn từ trần. Trong thời gian này, đồng chí Trường Chinh đã đề xuất chủ trương đổi mới, để từ đó, Đại hội VI của Đảng đã đề ra đường lối Đổi mới. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay đã khẳng định tính đúng đắn của sự nghiệp Đổi mới mà Tổng Bí thư Trường Chinh là người đề xuất, khởi xướng cách đây 35 năm.

Tới dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Đỗ Mười, Thủ tướng Chính phủ  Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ năm 1988 đến năm 1991 và trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng từ năm 1991 đến năm 1997, đồng chí Đỗ Mười luôn day dứt về nguy cơ tụt hậu của đất nước, cũng như về sự tăng trưởng dưới tiềm năng của nền kinh tế. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, là một nhà lãnh đạo luôn quan tâm tới công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, Tổng Bí thư Đỗ Mười cũng là một nhà lãnh đạo luôn kiên định với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước, nhà lãnh đạo hết sức gần gũi, sâu sát với các địa phương. Do đó, quan điểm phát triển đất nước của đồng chí Đỗ Mười luôn sát với thực tiễn và khơi dậy được tiềm năng phát triển của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, tưởng nhớ Tổng Bí thư Đỗ Mười (Ảnh: TTXVN)

Dâng hương tưởng nhớ đồng chí Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư của Đảng từ năm 1997 đến năm 2001 và từ trần vào năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại ở mỗi giai đoạn khó khăn, thử thách của đất nước, đồng chí Lê Khả Phiêu luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, đồng thời luôn đặt lợi ích của Đảng, đất nước và nhân dân lên trên hết. Đồng chí cũng là nhà lãnh đạo gần gũi, giản dị, luôn gắn bó với nhân dân, sâu sát địa phương và cơ sở. Trong những điều kiện cụ thể, đồng chí luôn có nhiều đóng góp tâm huyết, thẳng thắn, thể hiện chính kiến và dám chịu trách nhiệm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (Ảnh: TTXVN)

Tới dâng hương tưởng nhớ đồng chí Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ năm 1955 đến năm 1987, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Thủ tướng Phạm Văn Đồng không chỉ là người đứng đầu Chính phủ lâu năm nhất, mà còn là một trí tuệ uyên bác, người hết sức chú trọng tới văn hóa và phát huy vai trò của văn hóa trong phát triển đất nước. Đồng chí là nhà ngoại giao tài ba, khi đảm nhiệm trọng trách Trưởng phái đoàn Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị Gieneve về Đông Dương, đồng thời là nhà lãnh đạo có nhiều công lao trong xây dựng và quản lý Nhà nước.

Cũng trong chiều 2/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, người mà tên tuổi gắn liền với thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: TTXVN)

Hưởng ứng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng, trước đó ngày 30/1, tại Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội.”

Triển lãm là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021). Triển lãm chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội” giới thiệu tới công chúng 145 bức ảnh và tư liệu tiêu biểu.

Tuấn Kiệt (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu