22:22 ngày 25/07/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự án hàng trăm tỷ đồng ở thành phố Hồ Chí Minh “cài cắm" các tiêu chí hạn chế nhà thầu

15:32 22/04/2023

(THPL) – Hiện nay có tình trạng một số dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn vay, vốn kinh doanh, hồ sơ mời thầu (HSMT) đưa ra các tiêu chí lạ lùng, thậm chí không tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu, không phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu, làm hạn chế cạnh tranh. Có thể thấy, với cách làm này, HSMT đã trở thành “chốt chặn” để hạn chế nhà thầu, nhằm “ưu ái” riêng cho các doanh nghiệp thân quen.

Vừa qua, tòa soạn Thương hiệu và Pháp luật nhận được những phản ánh liên quan dự án: Lắp đặt tuyến ống cấp 1 đường Nguyễn Văn Linh, Quận 7,8 huyện Bình Chánh (từ Hương lộ 34 đến Quốc lộ 1A), với tổng mức đầu tư là 949.978.009.000 VNĐ.  Đại diện chủ đầu tư là Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV; Địa chỉ: Số 1 Công trường Quốc Tế, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, dự án này bị tố có dấu hiệu đưa ra một số tiêu chí nhằm hạn chế nhà thầu.

Trong mục 2.1 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm, tại điểm 3.3 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm có yêu cầu: “Doanh thu bình quân hàng năm trong 3 năm tài chính gần nhất của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 1.040.000.000.000 VND”.

Giá trị Gói thầu trong hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt có giá trị tương đương là 762.110.661.000 VND, thì điều kiện doanh thu bình quân đối với nhà thầu trên 1.040 tỷ đồng là điều kiện hạn chế mời thầu rất lớn đối với các Nhà thầu khi tham gia đấu thầu và chưa phù hợp với quy định tại Điểm c, khoản 1 Phụ lục 09 ban hành kèm theo TT 08/2022/TT-BKHĐT  quy định cụ thể những nội dung không được phép đưa vào hồ sơ mời thầu như sau “Quy định năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu cao hơn mức yêu cầu của gói thầu”.

Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm

Tương tự trong mục 2.1 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm, tại điểm 3.3 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm có yêu cầu:

“Nhà thầu phải chứng minh có khả năng tiếp cận hoặc có sẵn các tài sản có khả năng thanh khoản cao, hạn mức tín dụng khả dụng (hạn mức tín dụng còn được sử dụng) hoặc các nguồn tài chính khác (không bao gồm các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị 230.000.000.000 VND.

Đối với trường hợp nhà thầu sử dụng cam kết cung cấp tín dụng của tổ chức tín dụng hoặc Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam thì cam kết cung cấp tín dụng phải đáp ứng các điều kiện:

Có xác nhận số dư tài khoản tại tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài trước thời điểm đóng thầu 05 ngày có số tiền tối thiểu là 70.000.000.000 VND, kèm theo cam kết của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài xác nhận sẽ giữ lại số tiền trên trong tài khoản chỉ phục vụ thi công gói thầu này trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng (trừ trường hợp Chủ đầu tư xem xét giải chấp từng phần theo tiến độ thực hiện của gói thầu). Đối với trường hợp liên danh, việc xác nhận số dư tài khoản căn cứ số dư của tổng các thành viên trong liên danh.”

Điều kiện xác nhận có số dư 70 tỷ đồng trước thời điểm đóng thầu 5 ngày như trên là chưa phù hợp với quy định tại điểm d, khoản 3 phụ lục số 09 của TT 08/2022/TT-BKHĐT: “Đưa ra yêu cầu nhà thầu phải có tiền mặt hoặc phải có khoản tiết kiệm ở các tổ chức tài chính hoặc phải có số dư tài khoản hoặc các yêu cầu tương tự về nguồn lực tài chính”.

Trong mục 2.1 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm, tại điểm 4. Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự, yêu cầu:

“Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 công trình có:

-Loại kết cấu: công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước) có hạng mục thi công cung cấp và lắp đặt đường ống gang cấp nước cấp I có chiều dài tối thiểu 7.500m.

-Cấp công trình: cấp I trở lên.

-Có giá trị là V>= 304.850.000.000 VND với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ).”

Các dự án cấp thoát nước có thể sử dụng nhiều chủng loại vật tư để tham gia thi công như, bê tông cốt thép, kim loại, gang… nhưng trong hồ sơ mời thầu yêu cầu rõ là “Loại kết cấu: công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước) có hạng mục thi công cung cấp và lắp đặt đường ống gang cấp nước cấp I có chiều dài tối thiểu 7.500m.”như trên là rất hạn chế mời thầu đối với nhiều doanh nghiệp.

Các dự án cấp thoát nước có thể sử dụng nhiều chủng loại vật tư để tham gia thi công như, bê tông cốt thép, kim loại, gang… nhưng trong hồ sơ mời thầu yêu cầu rõ là “Loại kết cấu: công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước) có hạng mục thi công cung cấp và lắp đặt đường ống gang cấp nước cấp I có chiều dài tối thiểu 7.500m.”như trên là hạn chế mời thầu đối với nhiều doanh nghiệp hay không?

Việc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đưa ra các tiêu chí mời thầu này liệu có phù hợp với các quy định của Nghị Định 63, Chỉ thị 47/CT-TTg, các thông tư hướng dẫn của Bộ KH&ĐT về HSMT?

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần vào cuộc kịp thời kiểm tra, xử lý để chấn chỉnh công tác đấu thầu tại dự án nêu trên, đảm bảo việc lập, thẩm định và phê duyệt HSMT, tuân thủ pháp luật về đấu thầu và đảm bảo mục tiêu của đấu thầu là: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Pv

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu