11:18 ngày 13/07/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đồng bộ dữ liệu hơn 2,2 triệu cán bộ, công chức, viên chức

19:19 18/11/2023

(THPL) - Bộ Nội vụ cho biết, tổng số dữ liệu được đồng bộ đạt hơn 2,2 triệu/hơn 2,3 triệu dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của các Bộ, ngành, địa phương vào Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Nội vụ cho biết, đã có 100% bộ, ngành, địa phương hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; trong đó có 67 bộ, ngành, địa phương đã đồng bộ 100% dữ liệu, 11 bộ, ngành, địa phương đồng bộ trên 90% dữ liệu.

Tổng số dữ liệu được đồng bộ đạt hơn 2,2 triệu/hơn 2,3 triệu dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của các Bộ, ngành, địa phương vào Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức (đạt tỷ lệ 95,3%, tăng 14.435 dữ liệu so với tháng 9/2023); trong đó dữ liệu của Bộ, ngành là 186.716 hồ sơ và dữ liệu của địa phương là 2.013.780 hồ sơ.

Đồng bộ dữ liệu hơn 2,2 triệu cán bộ, công chức, viên chức

Như vậy, Bộ Nội vụ là một trong 3 bộ đã hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Trong những tháng cuối năm 2023, Bộ Nội vụ đặt ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính theo Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ; tập trung xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số trong đó hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức để kết nối, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chú trọng rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính không còn phù hợp, bảo đảm thực chất, hiệu quả. 

Đối với các địa phương, Bộ Nội vụ yêu cầu tập trung cập nhật, đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”, hoàn thành trước ngày 31/12/2023. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số của ngành Nội vụ để tạo sự đồng bộ, thống nhất về cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức hiệu quả góp phần xây dựng Chính phủ số.

Đại Vụ Nam (t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu