04:04 ngày 16/01/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Bộ Lao động -TB&XH: Chính sách an sinh xã hội phát huy hiệu quả

09:45 18/11/2020

(THPL) - Trung bình mỗi năm trên cả nước có thêm gần 1,6 triệu lao động có việc làm, giáo dục nghề nghiệp cho trên 1,8 triệu người, đó là con số theo thống kê mới nhất của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tại Đại hội thi đua yêu nước ngành LĐTBXH lần thứ V, được tổ chức ngày 17/11/2020.

Trong khuôn khổ đại hội, Bộ LĐTBXH đã cung cấp những báo cáo nghiên cứu, đánh giá một cách đầy đủ, khoa học việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trong gần 60 năm qua để tham mưu, trình Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; tổng kết, đánh giá, nghiên cứu, xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương khu vực sản xuất, kinh doanh, trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành trong Nghị quyết số 27-NQ/TW.

(Hình minh họa)

Quá trình thực hiện chính sách LĐTBXH giai đoạn 2015 - 2020 đã thu được nhiều  kết quả rất quan trọng, mỗi năm cả nước tạo việc làm cho gần 1,6 triệu lao động; giáo dục nghề nghiệp cho trên 1,8 triệu người; đưa khoảng trên 120.000 người đi làm việc ở nước ngoài, đạt 100,6% chỉ tiêu kế hoạch. Trong 5 năm qua, cả nước đã đóng góp xây dựng Quỹ đền ơn, đáp nghĩa gần 1.500 tỷ đồng, xây mới trên 55.600 ngôi nhà tình nghĩa, sửa chữa hơn 39.000 ngôi nhà của các đối tượng xã hội; tiếp tục mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách trợ giúp xã hội với hình thức hỗ trợ thích hợp; các chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc trẻ em cơ bản vượt kế hoạch đề ra. Các Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công, Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng, Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã có nhiều sáng tạo, cách làm hay để vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển.

Với truyền thống luôn đi đầu trong giải quyết các vấn đề cấp bách của xã hội như: Việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo trợ xã hội, chăm sóc người có công, chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội, giảm nghèo. ngành LĐTBXH đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành và chỉ tiêu, mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội trong 5 năm qua.

Bộ LĐTBXH cũng đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 80/NQ-CP về định hướng giảm nghèo bền vững hướng tới mục tiêu cải thiện, từng bước nâng cao điều kiện sống của người nghèo, ưu tiên người nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo ở các huyện nghèo, xã biên giới, xã an toàn khu, các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Trong thời gian tới Bộ LĐTBXH sẽ tập trung tổ chức thi hành Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 01/01/2021; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Chú trọng rà soát quy hoạch và phát triển mạng lưới giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh công tác hướng nghiệp phân luồng liên thông trong giáo dục nghề nghiệp, chú trọng lao động nông thôn; đẩy mạnh xuất khẩu lao động lành mạnh, góp phần giảm nghèo bền vững, phát triển thị trường lao động hiện đại. phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện tiến tới bao phủ toàn dân, phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng hội nhập quốc tế; mở rộng chính sách trợ giúp và thực hiện tốt các quyền trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, thúc đẩy bình đẳng giới và quan tâm phòng ngừa các tệ nạn xã hội.

Quốc Cường

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu