12:38 ngày 26/02/2017 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.721.5685

DÒNG SỰ KIỆN
Hội nhập kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, chính sách nhất quán của Việt Nam Hội nhập kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, chính sách nhất quán của Việt Nam
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực cải cách để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của nền kinh tế thị trường và xác định hội nhập kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, chính sách nhất quán của Việt Nam, nhằm tận dụng cơ hội phát triển hài hòa cho người dân.
Sự kiện nổi bật