12:38 ngày 26/02/2017 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.721.5685

DÒNG SỰ KIỆN
Quần áo tự chọn 0 đồng ấm mùa đông Hà Nội Quần áo tự chọn 0 đồng ấm mùa đông Hà Nội
Người dân Hà Nội khá ngạc nhiên với sự xuất hiện của 2 điểm quần áo tự chọn miễn phí dành cho người nghèo. Không có người trông coi, người đến ủng hộ tự để quần áo cũ vào, người lấy thoải mái lựa chọn.
1
Sự kiện nổi bật