01:00 ngày 23/06/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thành phố Cẩm Phả: Những kết quả nổi bật trong bức tranh kinh tế, xã hội 4 tháng đầu năm 2024

14:09 16/05/2024

(THPL) - Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2024, TP Cẩm Phả đứng trước nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TU (ngày 5/12/2023) về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, với chủ đề công tác được xác định “Tập trung tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư. Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”.

Ngay trong những tháng đầu năm 2024, TP Cẩm Phả đã áp dụng triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra đối với các ngành, lĩnh vực; phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và thời gian tổ chức thực hiện cho các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường mà nòng cốt là vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Thành phố Cẩm Phả đạt được nhiều kết quả quan trọng về kinh tế - xã hội trong 4 tháng đầu năm 2024

Thành phố Cẩm Phả xác định nhiệm vụ khó là: “Xây dựng thành phố Cẩm Phả - Thành phố không rác thải, sạch, đẹp, an toàn” và quyết tâm cao triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ khó. Thành phố đã đạt được những kết quả nổi bật về KT-XH 4 tháng đầu năm như sau:

- Giá trị sản xuất các ngành công nghiệp và xây dựng (giá so sánh 2010) ước đạt 11.420 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng ước đạt 39.392,8 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất các ngành nông - lâm - thuỷ sản (giá so sánh 2010) ước đạt 159,3 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng ước đạt 470 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ (theo giá thực tế) ước đạt 2.798,2 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng ước đạt 17.626 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ.

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt: 5.935.692 triệu đồng (bao gồm thu XNK). Thu ngân sách địa phương hưởng lũy kế 4 tháng ước đạt 323.787 triệu đồng, bằng 22,33% dự toán Tỉnh, 21,95% dự toán Thành phổ giao. Thu ngân sách phần Tỉnh giao địa phương thực hiện ước đạt 264.754 triệu đồng, bằng 13,45% kế hoạch Tỉnh giao; 13,28% kế hoạch Thành phố.

- Tổng chi ngân sách địa phương (2 cấp) ước đạt: 275.473 triệu đồng, bằng 17,82% dự toán Tỉnh, bằng 17,53% kế hoạch Thành phổ giao. Số giải ngân chi đầu tư XDCB ước đạt 6.000 triệu đồng, tỷ lệ đạt 1,35% so với kế hoạch Tỉnh giao đầu năm, đạt 1,3% so với kế hoạch Thành phố.

Bên cạnh các nhiệm vụ phát triển kinh tế, UBND thành phố Cẩm Phả luôn quyết liệt, sát sao trong chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển xã hội ở các lĩnh vực: Văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; giáo dục - đào tạo; công tác y tế - dân số, thực hiện các chính sách xã hội, công tác hành chính tư pháp, giải quyết đơn thư tố cáo, kiếu nại; Đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội.

Để thực hiện các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2024, thành phố Cẩm Phả đề ra 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, gồm: (1)Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”. (2) nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách và quản lý chặt chẽ đầu tư công. (3) đẩy mạnh thực hiện 03 đột phá chiến lược. (4)kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người Cẩm Phả trở thành điển hình văn hóa, con người Quảng Ninh; đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng nâng cao phúc lợi xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, hài hòa giữa đời sống vật chất và đời sống văn hóa tinh thần cho người dân.(5) tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, đô thị, tài nguyên - môi trường, giải phóng mặt bằng, chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu. (6) đẩy mạnh công tác thanh tra, tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thực hành tiết kiệm; giải quyết ý kiến cử tri, khiếu nại, tố cáo.(7) bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. (8) xây dựng chính quyền địa phương các cấp liêm chính, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. (9) tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024./.

PV

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu