06:14 ngày 21/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thanh Hóa: Vụ hàng loạt cán bộ “dính” sai phạm chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm

08:48 02/07/2018

(THPL) - Liên quan đến việc hàng loạt cán bộ của TP Thanh Hóa bị triệu tập vì “dính” sai phạm đến vấn đề tài chính tại Ban GPMB TP Thanh Hóa, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể các cá nhân trong việc để xảy ra sai sót trong quá trình công tác của các cá nhân này.

Như đã đưa tin trước đó vào ngày 13/2/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản số 1355/UBND-CN chỉ đạo UBND TP Thanh Hóa điều chỉnh lại quyết toán đầu tư công trình di chuyển đường điện cấp cho Công ty Sao Khuê; đồng thời tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai sót trong việc quản lý, tham mưu phê duyệt dự toán, quyết toán đầu tư xây dựng công trình điện của Công ty Sao Khuê.

Đến ngày 27/10/2016, UBND TP Thanh Hóa có văn bản số 3998/UBND-GPMB báo cáo tình hình thực hiện công tác di chuyển đường điện 35kV cấp điện cho trạm biến áp 180KVA-35/0,4kV của công ty Sao Khuê. Tại văn bản này, UBND TP Thanh Hóa nêu rõ giá trị quyết toán công trình là 532.219.000 đồng.

Ban GPMB&TĐC TP Thanh Hóa nơi có nhiều cán bộ mắc sai phạm.

Tuy nhiên, tại văn bản số 350/STC-ĐT, ngày 25/01/2017 của Sở Tài chính Thanh Hóa về việc thẩm định lại dự toán và quyết toán công trình di chuyển đường điện 35kV cấp điện cho trạm biến áp 180KVA-35/0,4kV của công ty Sao Khuê cho thấy có sự chênh lệch lớn.

Về dự toán công trình, các loại chi phí như: Chi phí xây dựng, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác, dự phòng Sở Tài chính thẩm định lại đều thấp hơn dự toán đã được phê duyệt, lệch 147.053.000 đồng

Về quyết toán công trình, các loại chi phí như: chi phí xây dựng, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác Sở Tài chính thẩm định lại cũng thấp hơn quyết toán đã được phê duyệt, lệch 127.425.000 đồng.

Ngoc

Một trong số nhiều giấy triệu tập đối với các cán bộ tại BGPMB&TĐC TP Thanh Hóa bị triệu tập để xử lý.

Trước sự việc trên, vào ngày 28/6, ông Lê Anh Xuân, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đã ký ban hành văn bản số 2605/UBND-NV báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra sai sót theo Công văn số 266/TB-KTNN ngày 26/7/2013 của Kiểm toán Nhà nước về “Kiểm toán dự án phát triển toàn diện kinh tế xã hội thành phố Thanh Hóa”.

Đối với tập thể Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa phê bình và yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư (GPMB&TĐC) TP Thanh Hóa.

ảnh 5

Kết quả kiểm điểm tập thể cá nhân trong việc để xảy ra sai sót của Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa.

Đối với cá nhân: Phê bình và yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 2 cá nhân có liên quan đến sai sót, như: Ông Dương Đình Huệ, Phó Giám đốc Ban GPMB&TĐC TP; ông Lê Văn Chiến, Chủ tịch UBND phường Tào Xuyên (nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Thanh Hóa).

Đồng thời, yêu cầu Giám đốc Ban GPMB&TĐC, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 phê bình và kiểm điểm 5 lao động hợp đồng có liên quan đến sai sót của các cá nhân tại ban này.

ảnh 6

Tập thể và cá nhân để xảy ra sai sót nhưng chỉ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm?

Ngoài ra, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị không ký hợp đồng với các Công ty có liên quan đến sai sót tham gia tư vấn, thiết kế, lập dự toán các công trình do thành phố Thanh Hóa và các phường, xã làm chủ đầu tư từ 1 đến 2 năm gồm các ông Lê Minh Hưng; Trương Văn Tính; Bùi Văn Long; Lê Ngọc Long, đều là lao động hợp đồng Ban GPMB&TĐC và ông Nguyễn Anh Đức - Lao động hợp đồng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2

Cũng trong ngày 28/6, ông Xuân cũng đã có báo cáo số 2606 về kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót trong việc đầu tư di chuyển công trình cấp điện cho Công ty Hỗ trợ giáo dục Sao Khuê.

Về tập thể: Phê bình và yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Phòng Quản lý đô thị và Ban GPMB&TĐC thành phố Thanh Hóa.

Đối với cá nhân: Phê bình và yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 3 cá nhân có liên quan đến sai sót, như: Ông Nguyễn Văn Ngọc, Chủ tịch UBND xã Quảng Thịnh, nguyên Giám đốc Ban GPMB&TĐC; Hà Đình Anh, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị; Trịnh Anh Nhân, Chuyên viên phòng Quản lý đô thị thành phố Thanh Hóa.

Tại văn bản nêu trên, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa đã yêu cầu Giám đốc Ban GPMB&TĐC thành phố phê bình và kiểm điểm 2 lao động hợp đồng của đơn vị này có liên quan đến sai sót, gồm: Ông Lê Minh Hưng và ông Trương Văn Tính.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các phòng, ban, đơn vị có liên quan không ký hợp đồng với Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Trường Thi tham gia tư vấn, thiết kế, lập dự toán các công trình do UBND TP. Thanh Hóa và các phường, xã làm chủ đầu tư từ 1 đến 2 năm.

Điều đáng nói, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa thì kết quả thực hiện phải báo cáo Kiểm toán Nhà nước và UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 20/8/2016. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, UBND thành phố Thanh Hóa mới có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc xử lý sai sót của các cá nhân và tập thể đã để xảy ra sai sót này.

Với những sai phạm đã rõ là gây thất thoát lớn cho nguồn ngân sách Nhà nước nhưng những tập thể và cá nhân vi phạm chỉ bị xử lý theo hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm khiến dư luận không khỏi hoài nghi đang có sự bao che cho những cán bộ có sai phạm này!

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu