20:05 ngày 03/10/2023 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 097.397.8869

DÒNG SỰ KIỆN

Nghệ An: Nỗ lực xây dựng xã nông thôn mới nâng cao ở xã Nghi Xuân

12:00 13/09/2023

(THPL)- Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm mục tiêu đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn, tạo ra sự chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn. Nhờ đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nên đời sống của người dân xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) ngày càng được nâng lên đáng kể. Từ đó, chính quyền và nhân dân xã đã nỗ lực tiếp tục nâng cao chất lượng, từng bước hoàn thiện tiêu chí xã NTM nâng cao.

Đại hội Đảng bộ xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc) nhiệm kỳ 2020 - 2025. đã đề ra nghị quyết phát triển địa phương đi lên đổi mới, phấn đấu mục tiêu là xã đầu tiên về đích NTM của huyện Nghi Lộc. Ảnh : Hoàng Thông 

Ngay từ khi mới triển khai, Ban thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và cụ thể hóa bằng các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác, tập chung chỉ đạo quyết liệt và có nhiều đổi mới, năm 2014 Nghi Xuân là xã đầu tiên về đích NTM của huyện Nghi Lộc.


Thường trực Huyện ủy và Ban chỉ đạo NTM huyện Nghi Lộc làm việc với xã Nghi Xuân về công tác triển khai kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023. Ảnh: Hoàng Thông

Các công trình xây dựng, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, điện - đường - trường, trạm, nhà văn hóa, hệ thống đường nội đồng, kênh mương tiêu… ngày càng đồng bộ, hoàn thiện theo hướng hiện đại. An ninh trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Diện mạo nông thôn Nghi Xuân ngày càng thay đổi theo hướng hiện đại văn minh, đường làng được bê tông hóa và áp phan trải nhựa, hệ thống kênh mương thủy lợi được kiên cố hóa, cơ sở hạ tầng của các ngành y tế, giáo dục đạt chuẩn. Đặc biệt là khu văn hoá trung tâm của xã, đường giao thông được mở rộng, các công trình văn hoá được xây dựng khang trang to đẹp, tạo thêm niềm tin và sự phấn khởi cho nhân dân. Từ đó đã phát huy được sức mạnh sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động về nhiệm vụ xây dựng NTM bền vững. Phát huy vai trò của người dân trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng NTM nâng cao. Cấp ủy, Chính quyền đã thường xuyên sâu sát và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền, UBMTTQ và các đoàn thể... trong tổ chức, triển khai thực hiện, tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nông thôn đồng bộ hiện đại.

Nội lực bê tông hóa các tuyến đường thôn xóm, các tuyến đường nội đồng trong địa bàn xã. Ảnh: Hoàng Thông

Được sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao huyện Nghi Lộc và sự chỉ đạo của Thường trực đảng uỷ xã Nghi Xuân. UBMTTQ  và các tổ chức chính trị xã hội phải là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các phong trào. Để thực sự đáp ứng các tiêu chuẩn của nông thôn mới nâng cao đòi hỏi có sự nỗ lực của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc của mọi tầng lớp nhân dân trong suốt quá trình  triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới nâng cao.

 Hưởng ứng cuộc phát động của Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới nâng cao về chủ đề Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Cụ thể là tập trung xây dựng các tuyến đường hoa, đường cờ, đường điện…tại các tuyến đường liên gia liên xóm; Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, tích cực hưởng ứng ngày chủ nhật xanh vào các ngày chủ nhật hàng tháng, tập trung làm sạch đường làng, ngõ xóm, phát quang cây cối, khơi thông cống rãnh... tạo nên cảnh quan môi trường phong quang sạch đẹp. Xây dựng khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, đẹp nhà, sạch đường, sạch đồng ruộng. Phát huy những giá trị của quy ước, hương ước nông thôn và các danh hiệu văn hoá như Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Dòng họ văn hóa, Khu dân cư tiêu biểu… trong xây dựng NTM nâng cao.

Các hoạt động văn hóa thể thao phát triển sôi nổi, sâu rộng trong mọi từng lớp nhân dân trên địa bàn. Ảnh: Hoàng Thông
Để đạt được những mục tiêu đề ra, MTTQ xã Nghi Xuân kêu gọi mỗi người dân và mỗi đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể xã nhà phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và toàn thể nhân dân phải hiểu rõ và tuyên truyền vận động gia đình và mọi người xung quanh hiểu được xây dựng nông thôn mới nâng cao là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó UBND xã đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.Cán bộ, Đảng viên, mỗi người dân cần chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát đói nghèo và làm giàu chính đáng; Xây dựng mô hình liên kết tiêu thụ nông sản chủ lực của địa phương gắn với từng khu dân cư.tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, huy động nhân dân kiên cố hoá đường giao thông thủy lợi, các tuyến đường có rãnh thoát nước, có biển báo chỉ dẫn, góp phần hiện đại hoá nông thôn;
Năm 2018, xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc) đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Ảnh : Hoàng Thông 

Các hộ gia đình cải tạo khuôn viên nhà ở, đồ đạc trong nhà phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học; Các công trình vệ sinh, vườn ao, chuồng trại phải được đảm bảo đúng quy cách kỹ thuật. Tăng cường trồng hoa, cây xanh ven đường và có hệ thống điện chiếu sáng tại các tuyến đường liên thôn, liên gia tạo cảnh quan văn minh lịch sự. Thu gom rác thải, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường sống, ,100% hộ dân phải có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch theo quy định.

Tại mỗi xóm đều có mô hình bảo vệ môi trường như thu gom, phân loại rác, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu công cộng… hoạt động thường xuyên, hiệu quả thu hút đông đảo sự tham gia của nhân dân trong xóm.Các gia đình, cá nhân gương mẫu thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bài trừ các hủ tục mê tín, dị đoan và lạc hậu; Thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; trong phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Tập trung khai thác hiệu quả công năng và các giá trị sử dụng của các nhà văn hoá, điểm vui chơi cộng đồng để phục vụ các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các cháu thiếu niên nhi đồng và người cao tuổi.Chủ động xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết để tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao theo phương châm Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. “Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân” Đồng thời huy động nguồn lực cụ thể bảo đảm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã Nghi Xuân đạt xã NTM nâng cao trong năm 2023. Đã tạo nên diện mạo nông thôn Nghi Xuân ngày càng thay đổi theo hướng hiện đại, văn minh.

 
Mộc góc xã Nghi Xuân đang tầng ngày từng giờ thay da đổi thịt, khoác lên mình tấm áo mới của vùng nông thôn mới phát triển . Ảnh : Hoàng Thông 

Tuy nhiên, để thực sự đáp ứng các tiêu chuẩn của xã NTM nâng cao, đòi hỏi sự nỗ lực của toàn Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân. Tin rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghi Xuân sẽ phát huy nội lực, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2023.Qua đó, góp phần vào thành tích chung của huyện Nghi Lộc cũng như của tỉnh Nghệ An trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

                                          Hoàng Thông- Phan Châu

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu