06:51 ngày 23/01/2022 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Năm 2018, TPBank đặt kế hoạch lãi trước thuế 2.200 tỷ đồng

10:27 13/04/2018

(THPL) - Năm 2018, ngân hàng TPBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2.200 tỷ đồng, tăng trưởng tới 82,42% so với kết quả đạt được trong năm 2017, tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong – TPBank (TPB) vừa công bố tài liệu trình các cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến diễn ra vào ngày 20/4 sắp tới, với kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng hơn 82% so với năm 2017.

tpbank_chi_nhanh_hien_dai_nhat_lbmd_rpui_gysc_wmcr
Năm 2018, TPBank đặt mục tiêu lãi 2.200 tỷ đồng. (Ảnh: Internet)

Về chỉ tiêu hoạt động kinh doanh, HĐQT ngân hàng sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch tổng tài sản năm 2018 đạt 141.987 tỷ đồng, tăng 14,4% so với năm 2017; tổng huy động đạt 126.765 tỷ đồng, tăng 10,55%, trong đó, tiền gửi khách hàng đạt 96.447 tỷ đồng, tăng 30,72%. Cho vay khách hàng dự kiến sẽ tăng 16,5%, đạt 74.621 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 2.200 tỷ đồng, tăng trưởng tới 82,42% so với kết quả đạt được trong năm 2017. Tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Trong năm 2017, lợi nhuận sau thuế của TPBank là hơn 963 tỷ đồng, Ngân hàng sẽ trích lập các quỹ, trả cổ tức ưu đãi cho cổ đông lớn IFC, và chia thưởng EXCO 2016-2017 khoảng hơn 195 tỷ đồng.

Cùng với đó là dùng gần 534 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu (tương ứng 8,37%, sau khi phát hành tăng vốn 15% trong năm 2018, không bao gồm cổ đông IFC). Như vậy, TPB sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu lần đầu tiên sau 7 năm ngân hàng này lên kế hoạch trả cổ tức.

Kèm theo đó là kế hoạch tăng vốn 15% bằng kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu nêu trên thì TPBank cũng sẽ sử dụng thặng dư vốn từ đợt phát hành 15% để chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%.

Dự kiến phát hành thành công, vốn điều lệ của TPbank sẽ tăng từ 5.842 tỷ đồng thời điểm cuối năm 2017 lên lên 8.533 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐQT ngân hàng sẽ trình cổ đông thông qua việc chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi mà cổ đông lớn IFC đang nắm giữ thành cổ phiếu phổ thông. Tổng số cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi là 29,21 triệu cổ phiếu với tỷ lệ chuyển đổi là 1:1.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu