04:51 ngày 31/05/2023 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 097.397.8869
DÒNG SỰ KIỆN

Huyện Phong Thổ (Lai Châu) thực hiện tốt kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công quý I năm 2023

10:08 25/03/2023

(THPL) - Ngay sau khi phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư năm 2023, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, quyết liệt trong công tác triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2023. Đến thời điểm hiện tại đã giải ngân 39.064 triệu đồng trên tổng số 244.870 triệu đồng tổng kế hoạch vốn năm 2023, đạt 16% kế hoạch vốn đã phân bổ.

Năm 2023, tổng kế hoạch vốn của huyện Phong Thổ đã phân bổ chi tiết là 244.870 triệu đồng, trong đó các nguồn vốn phân bổ chi tiết: nguồn vốn tỉnh quản lý 51.060 triệu đồng, nguồn vốn huyện quản lý 193.810 triệu đồng. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, quyết liệt trong công tác triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2023. Giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị tham mưu hướng dẫn trình tự thủ tục đầu tư, giao kế hoạch vốn đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn, tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí phân bổ theo quy định.

Đến thời điểm hiện tại huyện Phong Thổ đã giải ngân 39.064 triệu đồng, đạt 16% kế hoạch vốn đã phân bổ. Trong đó: giải ngân vốn tỉnh quản lý 6.308 triệu đồng, đạt 12% kế hoạch vốn giao; giải ngân vốn huyện quản lý 32.757 triệu đồng, đạt 17% kế hoạch vốn giao.

Phong Thổ - Lai Châu. Ảnh laichau.gov.vn

Bên cạnh đó, UBND huyện tập trung chỉ đạo các đơn vị được giao làm chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư để tiếp tục phân bổ nốt phần kế hoạch vốn đã được UBND tỉnh giao nhưng chưa phân bổ chi tiết; đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án cơ bản đảm bảo tiến độ. Công tác giám sát, quản lý chất lượng công trình được quan tâm chỉ đạo sát sao đảm bảo dự án thi công đúng thiết kế kỹ thuật, mỹ thuật xây dựng công trình.

Một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, Phòng Tài chính - Kế hoạch đề xuất một số nội dung như:

Đối với các chủ đầu tư: xây dựng kế hoạch giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 và thực hiện cam kết giải ngân theo kế hoạch đề ra. Theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện kịp thời phát hiện xử lý khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án cụ thể. Đối với các dự án quyết toán, dự án đã hoàn thành, dự án được bố trí vốn để thu hồi ứng: khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán, không để dồn vào cuối năm. Đối với các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2022: chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện để giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. Đối với các dự án khởi công mới năm 2023: khẩn trương hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án.

Cảnh đẹp nơi núi rừng Phong Thổ. Ảnh internet

Các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Trung tâm Phát triển quỹ đất và các phòng, ban chuyên môn đẩy nhanh tiến độ công tác lập, thẩm định, phê duyệt phương án, thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân ngay khi đã đủ điều kiện theo quy định. Cương quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có các hành vi trái với quy định của pháp luật gây cản trở đến tiến độ thực hiện…

Đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất: sớm xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để đảm bảo nguồn vốn thu sử dụng đất theo kế hoạch vốn đã được phân bổ chi tiết.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện chứng từ, hồ sơ nghiệm thu, thanh, quyết toán các dự án hoặc các phần khối lượng dự án đã hoàn thành để đảm bảo thực hiện giải ngân đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Đỗ Khuyến

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu