22:57 ngày 16/06/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dõi theo dòng vốn từ Bộ NN&PTNT: Bóc tách “bộ ba” Phúc Yên - Thuận Thành - Vĩnh Tường

16:34 10/06/2024

(THPL) - Bộ NN&PTNT đã rót hàng trăm tỷ đồng xuống các Trường Cao đẳng trực thuộc để đầu tư cơ sở vật chất nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp. “Theo chân” dòng vốn ấy, xuất hiện “bộ ba” doanh nghiệp đồng hành gồm: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Vĩnh Tường, Công ty cổ phần xây dựng Phúc Yên, Công ty TNHH Xây dựng Thuận Thành.

Theo Quyết định số 4734/QĐ-BNN-XD ngày 08/12/2022, số 5086/QĐ-BNN-XD ngày 28/12/2022, số 788/QĐ-BNN-XD ngày 7/3/2023 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT thì đơn vị được thụ hưởng dòng vốn là Trường Cao đẳng Cơ điện – Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ (xây dựng xưởng thực hành và hạ tầng kỹ thuật cơ sở 1), Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ (nâng cấp, cải tạp phân hiệu tại TP Hồ Chí Minh), Trường Cao đẳng Cơ Giới (“nâng cấp, mở rộng giai đoạn 2).

Trụ sở Bộ NN&PTNT

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã lần lượt ký Quyết định số 3631/QĐ-BNN-XD ngày 28/8/2023 giao Trường Cao đẳng Cơ điện – Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ, Quyết định số 3632/QĐ-BNN-XD giao Trường Cao đẳng Cơ Giới, Quyết định số 4135/QĐ-BNN-XD giao Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ lựa chọn nhà thầu thi công, lắp đặt thiết, thực hiện hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả là, ngày 13/12/2023 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ Giới Nguyễn Kim Sơn đã ký Quyết định số 21/QĐ-CĐCG-DA phê duyệt kết quả lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Vĩnh Tường thực hiện gói thầu xây lắp với giá 37.433.315.174 VND. Quyết định này được căn cứ vào tờ trình số 06/TTr-ND ngày 11/12/2023 của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại ND, Báo cáo thẩm định số 06-TĐKQ/BC-TECHNOCOM ngày 13/12/2023 của Công ty TNHH MTV xây dựng Technocom. Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng Phúc Yên - Công ty TNHH Xây dựng Thuận Thành tham dự nhưng bị đánh giá trượt với lý do “không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật”.

Quyết định của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ Giới

Cùng với đó, ngày 15/12/2023 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ Nguyễn Tiến Huyền đã ký Quyết định số 46/QĐ-BNN-DA phê duyệt kết quả lựa chọn Liên danh Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Vĩnh Tường - Công ty TNHH Phòng cháy Hoàng Gia thực hiện gói thầu với giá 49.214.750.000 VND trên cơ sở Báo cáo đánh giá số 01-BCĐG/E-HSĐXKT-XL08 ngày 07/12/2023, số 02-BCĐG/E-HSĐXKT-XL08 ngày 11/12/2023 của Công ty cổ phần Tư vấn – Đầu tư xây dựng và Chuyển giao công nghệ Việt Nam và Báo cáo thẩm định số 03-TĐKQ/BC-ND ngày 14/12/2023 của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại ND.

Quyết định của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ 

Cuối cùng, ngày 20/12/2023 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện – Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ Dương Minh Quân đã ký Quyết định số 1315/QĐ-CĐTB-TC phê duyệt kết quả lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Vĩnh Tường thực hiện gói thầu xây lắp với giá 42.812.294.000 VNĐ. Quyết định này căn cứ Tờ trình số 10/TTr-Cointech ngày 15/12/2023 của Công ty cổ phần Tư vấn – Đầu tư xây dựng và Chuyển giao công nghệ Việt Nam, Báo cáo thẩm định số 10-TĐKQ/BC-ND ngày 19/12/2023 của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại ND. Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng Phúc Yên – Công ty TNHH Xây dựng Thuận Thành cũng bị đánh giá trượt với lý do giải pháp kỹ thuật đạt 14/15 điểm, tiến độ thi công đạt 11/15 điểm.

Quyết định của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện – Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ

Cần nhấn mạnh rằng, “bộ ba” Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Vĩnh Tường, Công ty cổ phần xây dựng Phúc Yên, Công ty TNHH Xây dựng Thuận Thành đã tham gia dự thầu nhưng lại giữ vị thế đối lập nhau về mặt quyền lợi. Trong “bộ ba” đó:

Công ty TNHH Xây dựng Thuận Thành có địa chỉ tại khu 7, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Trong danh sách thành viên có tên ông Kiều Quang Kỹ, ông Kiều Quang Ký và bà Khuất Thị Chuyền (bà Khuất Thị Chuyền trú tại thôn Thủ Độ, xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc);

Công ty cổ phần Xây dựng Phúc Yên có địa chỉ tại thôn Thủ Độ, xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong danh sách cổ đông sáng lập có tên ông Nguyễn Văn Thường, bà Nguyễn Thị Lý và ông Kiều Quang Thanh (ông Kiều Quang Thanh, bà Nguyễn Thị Lý đều trú tại thôn Thủ Độ, xã An Tường, huyện Vĩnh Tường).

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Vĩnh Tường có địa chỉ tại đường Nguyễn Tất Thành, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (trước đây đặt tại thôn Thủ Độ, xã An Tường). Trong danh sách thành viên có tên bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, ông Kiều Quang Thanh.

Khi mở rộng xác minh đã cho thấy: Tại công trình đầu tư cải tạo, mở rộng trụ sở Kho bạc Nhà nước Bến Lức (tỉnh Long An), Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Vĩnh Tường trúng, còn Công ty cổ phần Xây dựng Phúc Yên bị trượt với lý do “cán bộ quản lý chất lượng vật tư, vật liệu công trình, cán bộ lái máy chuyên dụng, công nhân kỹ thuật không đáp ứng yêu cầu,…”; hoặc như tại công trình xây dựng trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ), Công ty cổ phần Xây dựng Phúc Yên đã trúng, còn Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Vĩnh Tường không được chọn với lý do “xếp hạng thấp hơn”;…. Có hay không hành vi dàn xếp hồ sơ? Điều này cũng cần cơ quan có thẩm quyền vào cuộc xác minh làm rõ. 

Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc nội dung này!

NHỊ HÀ

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu