00:56 ngày 24/05/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bình Phước: Kêu gọi xã hội hóa đội bóng đá tỉnh

16:13 22/09/2023

(THPL) - Với mong muốn đưa Bóng đá Bình Phước phát triển hơn nữa trong thời gian tới, hướng Câu lạc bộ hoạt động theo mô hình bóng đá chuyên nghiệp, UBND tỉnh đã chủ trương xã hội hóa câu lạc bộ bóng đá tỉnh.

Thực hiện Công văn số 3216/UBND-KGVX ngày 14 tháng 9 năm 2023 của UBND tỉnh Bình Phước về chủ trương xã hội hóa Câu lạc bộ bóng đá tỉnh Bình Phước. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, các đơn vị truyền thông phối hợp quảng bá, tuyên truyền thực hiện xã hội hóa Câu lạc bộ bóng đá Bình Phước để vận động các công ty, doanh nghiệp có tiềm lực tham gia đầu tư phát triển Câu lạc bộ bóng đá tỉnh Bình Phước

Phát triển bóng đá tỉnh nhà cũng là bước ngoặt để đưa bóng đá Bình Phước lên chuyên nghiệp. Đây là món ăn tinh thần to lớn của nhân dân, góp phần quảng bá hình ảnh, quê hương, con người Bình Phước đến với khán giả trong và ngoài nước.

Lãnh đạo sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh chụp hình lưu niệm cùng Câu lạc bộ bóng đá Bình Phước.

Các đơn vị, doanh nghiệp được tham gia quá trình xã hội hóa Câu lạc bộ bóng đá Bình Phước  phải phù hợp các tiêu chí như : Doanh nghiệp là tổ chức pháp nhân Việt Nam hợp lệ (không có vốn nhà nước) đang hoạt động trong và ngoài tỉnh Bình Phước, là doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm, tuân thủ, chấp hành đúng quy định pháp luật của nhà nước (đối với doanh nghiệp ngoài tỉnh, sau khi được cấp có thẩm quyền đồng ý chủ trương tài trợ Câu lạc bộ Bóng đá Bình Phước phải thành lập doanh nghiệp hoạt động bóng đá trên địa bàn tỉnh Bình Phước).

Bên cạnh đó, năng lực tài chính của doanh nghiệp phải Có xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tối thiểu 50 tỷ đồng. Đồng thời Có văn bản cam kết tài trợ cho Câu lạc bộ bóng đá tỉnh Bình Phước tối thiểu 50 tỷ đồng/năm, cam kết tài trợ tối thiểu 05 năm.

Về năng lực và kinh nghiệp thì Doanh nghiệp phải ít nhất đã tài trợ 1 đơn vị thể thao chuyên nghiệp. Doanh nghiệp có tâm huyết, trách nhiệm muốn đầu tư đội bóng xây dựng đề án mục tiêu đầu tư, phát triển, phương án đầu tư, tiếp quản đội bóng, phương án xây dựng, tu bổ cơ sở vật chất.

Danh sách doanh nghiệp đăng ký tài trợ Câu lạc bộ bóng đá tỉnh Bình Phước quý đơn vị vui lòng tổng hợp gửi về sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/9/2023. Để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành bình xét lựa chọn đơn vị tài trợ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

An Hà

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu