03:59 ngày 13/06/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bắc Ninh chủ động nắm bắt thông tin báo chí, ổn định dư luận xã hội

14:35 10/10/2023

(THPL) - Công tác quản lý báo chí, thông tin tuyên truyền trong quý III và 9 tháng đầu năm 2023 đã được Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bắc Ninh thực hiện hiệu quả.

 

Hội nghị giao ban công tác quản lý Nhà nước về báo chí và truyền thông quý III, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2023 tỉnh Bắc Ninh.

Chiều 9/10, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác quản lý Nhà nước về báo chí và truyền thông quý III, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2023.

Tổng kết hoạt động trong quý vừa qua, báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh cho biết, 9 tháng đầu năm 2023, Sở đã ban hành 5 Kế hoạch, trên 90 Văn bản chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở thực hiện tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh.

Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí cùng tham dự

Các hoạt động tuyên truyền tập trung vào các sự kiện chính trị của tỉnh, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và các hoạt động diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, về chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh định hướng tuyên truyền các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND.

Ông Nghiêm Văn Hách, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh.

Về kinh tế, hoạt động tuyên truyền hướng về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2023, chỉ rõ những khó khăn, thách thức trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Về xã hội, Sở chủ trương tuyên truyền việc thực hiện nếp sống văn minh, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, nhất là Dân ca Quan họ Bắc Ninh; xây dựng nông thôn mới, làng văn hóa, gia đình văn hóa…

Ông Nghiêm Văn Hách, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh nhận định, công tác quản lý Nhà nước về báo chí tiếp tục được Sở tăng cường, đi vào chiều sâu, thông qua việc tích cực triển khai Luật Báo chí, các văn bản liên quan.

Sở cũngthường xuyên rà soát, nhắc nhở, kiểm tra trong việc thực hiện các quy định về báo chí từ đó đưa ra giải pháp xử lý các trường hợp sai phạm theo quy định. Chủ động thường xuyên hướng dẫn, triển khai Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

“Công tác theo dõi, nắm bắt thông tin trên báo chí được tăng cường, ngoài các báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, các vấn đề, nội dung ‘nóng’ còn được báo cáo kịp thời, phản hồi thông tin báo chí nêu góp phần ổn định dư luận xã hội, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra khủng hoảng truyền thông”, ông Nghiêm văn Hách cho biết.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Về định hướng của quý IV, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh,cùng với việc tuyên truyền những nhiệm vụ chính trị của địa phương, công tác tuyên truyền quý IV/2023 cần tập trung vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Công tác tuyên truyền của tỉnh Bắc Ninh cũng cần tăng cường đăng tải các tin, bài biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác, học tập và lao động sản xuất. Kịp thời phản bác những thông tin sai trái trên mạng xã hội, chủ động đăng tải các thông tin giải thích, làm rõ đấu tranh với các thông tin sai lệch.

Bên cạnh đó, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh còn đề cập đến các nhiệm vụ tuyên truyền về thực hiện nghĩa vụ quân sự, quốc phòng địa phương, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; đấu tranh phòng chống tội phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, lãng phí.

Lưu Kỳ

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu