06:51 ngày 21/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

PVFI bị phạt 420 triệu đồng do chậm niêm yết và không công bố thông tin

10:46 28/09/2022

(THPL) - Mới đây, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI) .

Theo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), PVFI bị phạt tiền 70 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty và trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN theo quy định các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) Quý 4/2014; BCTC các Quý 1,2,3,4 năm 2015; BCTC Quý 1/2016; BCTC đã được kiểm toán các năm 2014, 2015; Báo cáo thường niên các năm 2014, 2015, 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty các năm 2014, 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm của 2015, 2021; Nghị quyết, biên bản và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015.

PVFI bị phạt 420 triệu đồng do chậm niêm yết và không công bố thông tin. Ảnh: Internet

Công ty công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN không đúng thời hạn về báo cáo tài chính (BCTC) các Quý II, III, IV năm 2017; BCTC các Quý I, II, III, IV năm 2018; BCTC các Quý II, IV năm 2020; BCTC các Quý I, II, III năm 2021; BCTC năm 2017, 2019, 2020, 2021 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên các năm 2017, 2019, 2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021; Nghị quyết, biên bản và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên các năm 2017, 2018; Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tài liệu đại hội; thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam tiếp tục bị phạt tiền 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán (Công ty đăng ký hồ sơ công ty đại chúng với UBCKNN trước ngày 1/1/2016 nhưng đến nay, Công ty vẫn chưa thực hiện đăng ký giao dịch/niêm yết chứng khoán).

Biện pháp khắc phục hậu quả buộc công ty nộp hồ sơ đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán cho Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con trong thời hạn tối đa 60 ngày đối với hành vi không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán. Tổng số tiền Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam bị UBCKNN phạt là 420 triệu đồng.

Mai Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu