01:30 ngày 27/02/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Ninh Thuận: Cần xem xét lại việc chuyển xếp mã số, tiêu chuẩn và bổ nhiệm, xếp hạng giáo viên

20:20 01/02/2024

TH&PL) - Việc chuyển xếp mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương đối với giáo viên là một chủ trương lớn được Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng như toàn xã hội quan tâm. Tuy nhiên, quá trình thực hiện nội dung này đối với giáo viên cấp THCS tại 5 trường liên cấp trực thuộc Sở GDĐT tỉnh Ninh Thuận lại đang có nhiều bất cập, gây bức xúc cho nhiều giáo viên tại đây.

Tâm tư của giáo viên

Thời gian gần đây, tòa soạn Thương hiệu & Pháp luật nhận được nhiều phản ánh cũng như tâm tư của một số giáo viên cấp trung học cơ sở (THCS) thuộc 05 trường liên cấp (Trung học cơ sở và Trung học phổ thông) thuộc quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận quản lý. Đơn kiến nghị đề ngày 29/12/2023 của nhóm giáo viên thuộc trường THCS-THPT Đặng Chí Thanh đã nêu rất rõ nội dung liên quan.

Theo đó, 04 giáo viên cấp THCS hiện đang giảng dạy tại trường này cho biết mặc dù hồ sơ cá nhân của họ đáp ứng đủ các điều kiện mà Thông tư 08/2023/TT-BGD-ĐT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành (Thông tư 08). Cụ thể, tại điểm b, khoản 8, Điều 3 của Thông tư 08 có nêu: “Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.31) đối với giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.11) có tổng thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.12) và hạng II (mã số V.07.04.11) hoặc tương đương từ đủ 9 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự).

Thầy Nguyễn Trung Dũng ( Hiệu trưởng) và cô Nguyễn Thị Hoàng Vĩ ( Chủ tịch Công đoàn) trao đổi với PV. ( Ảnh: Mạnh Hùng)

Tại điểm 1, khoản 9, Điều 3 có nêu: “1. Trường hợp giáo viên trung học cơ sở chưa đáp ứng điều kiện để được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở quy định tại Thông tư này thì tiếp tục giữ hạng, mã số và hệ số lương của chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hiện đang được xếp theo Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BNV, khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư này thì được bổ nhiệm vào chưc danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở tương ứng mà không phải thông qua thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.”

Đơn kiến nghị của giáo viên truongf THCS-THPT Đặng Chí Thanh huyện Thuận Nam.

Điểm 2, khoản 10, Điều 3 cũng nêu: “2. Thời gian giáo viên giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên cơ sở hạng II (mã số V.07.04.11) hoặc giữ ngạch giáo viên trung học cơ sở chính (mã số 15a.201) được xác định là tương đương với thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31).”

Đối chiếu với các quy định nêu trên, 04 giáo viên đứng đơn kiến nghị cho biết họ đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2 cũ (mã số V.07.04.11) đã hội đủ các điều kiện để được chuyển xếp mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp sang giáo viên THCS hạng II mới (mã số V.07.04.31) vì đã đảm bảo các điều kiện về bằng cấp, điều kiện về chứng chỉ bồi dưỡng, điều kiện về thời gian theo quy định. “Trên thực tế, các đồng nghiệp có cùng bằng cấp, cùng thời gian công tác, trên cùng địa bàn huyện Thuận Nam nhưng thuộc nhóm quản lý của Phòng Giáo dục thì được chuyển xếp hạng II mới. Còn chúng tôi mặc dù đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nhưng lại thuộc nhóm chịu sự quản lí của Sở GD&ĐT lại chưa được xếp hạng theo đúng quyền lợi mà chúng tôi được hưởng.” – Cô Nguyễn Thị Hoàng Vỹ bày tỏ tâm tư khi trao đổi với PV.

Đi tìm câu trả lời từ các cơ quan liên quan?

Để có được phản ánh khách quan, PV đã thu thập các văn bản của Bộ GD&ĐT cũng như các văn bản của Sở GD&ĐT Ninh Thuận và các cơ quan liên quan. Ngày 22/11/2023, Sở GD&ĐT Ninh Thuận ban hành văn bản số 2901/SGDĐT-TCHC về việc chuyển xếp mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương đối với giáo viên trung học cơ sở hạng II cũ. Nội dung văn bản này chỉ yêu cầu việc bổ nhiệm, xếp lương đối với giáo viên trung học cơ sở có trình độ Đại học sang nghạch giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32) mà chưa nêu rõ đối tượng, điều kiện cụ thể của giáo viên trung học cơ sở đang hưởng hạng II cũ ( mã số V.07.04.11) khi họ đã đủ các điều kiện chuyển sang hạng mới.

Trao đổi điều này với chúng tôi, ông Nguyễn Trung Dũng, Hiệu trưởng trường THCS - THPT Đặng Chí Thanh cho biết: “Ban Giám hiệu nhà trường nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của lãnh đạo Sở GDĐT về triển khai thực hiện Thông tư 08 của Bộ GDĐT. Tuy nhiên đối với 04 trường hợp giáo viên của trường là các ông Quảng Đại Thi, bà Đậu Thị Thu, bà Bùi Thị Nhị và bà Nguyễn Thị Hoàng Vỹ thì chúng tôi rất băn khoăn. Bởi lẽ, cá nhân thầy, cô nêu trên đều đáp ứng các điều kiện theo quy định, trong quá trình công tác đã có nhiều thành thành tích trong giảng dạy và thi đua. Tại cuộc họp Hội đồng trường về việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức vào ngày 25/7/2023, sau khi đối chiếu với các quy định, Hội đồng trường Đặng Chí Thanh đã thống nhất đề nghị xét chuyển hạng II (mã số V.07.04.31) và đã có Tờ trình số 75/TTr-ĐCT ngày 25/7/2023 gửi Sở GD&ĐT. Mặt khác trên cùng một địa bàn huyện Thuận Nam, giáo viên THCS hạng II cũ ở các trường trực thuộc Phòng GD ĐT đã được xét chuyển hạng II mới theo thông tư 08.”

Văn bản số 2901 của Sở GDĐT Ninh Thuận.

Ngày 22/11/2023, Sở GDĐT ban hành văn bản số 2901/SGDĐT-TCHC gửi Trường THCS, THPT Đặng Chí Thanh và Công đoàn cơ sở trường này. Trong đó thể hiện: “Sở GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng Trường THCS, THPT Đặng Chí Thanh bổ nhiệm, xếp lương đối với giáo viên trung học cơ sở có trình độ đại học sang nghạch Giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32). Sau khi có ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, Sở GDĐT sẽ tổ chức xét thăng hạng Giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32) sang Giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31) theo kế hoạch chung của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở GDĐT.”

Họp báo về tình hình kinh tế- xã hội 2023 của tỉnh Ninh Thuận.

Ở một diễn biến khác, ngày 14/8/2023, sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận ban hành văn bản số 2588/ SNV-QLNS về việc chuyển xếp chức danh nghề nghiệp viên chức theo Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Văn bản này đã thể hiện “Tại điểm b khoản 3 Điều 11 Thông tư số 02/2021/ TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có quy định: Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý trường tiểu học công lập, trường trung học cơ sở công lập có trách nhiệm Quyết định theo thẩm quyền hoặc phân cấp việc quyết định bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở công lập theo thẩm quyền.”  Văn bản này cũng thể hiện: “Tại khoản 2 Điều 9 Quyết định số 49/2012/UBND ngày 11/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, có quy định: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp chịu trách nhiệm xét và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với cấp phó của người đứng đầu và viên chức thuộc đơn vị khi chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng II, III, hoặc IV”.

Ngày 28/12/2023, Sở GDĐT Ninh Thuận có văn bản số 3290/SGDĐT-TCHC báo cáo kết quả bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông gửi Bộ GDĐT. Báo cáo ghi nhận “ Tổng số giáo viên mầm non, phổ thông đã được bổ nhiệm CDNN theo quy định tại các Thông tư số 01,02,03,04,08: 6583 người”, trong đó cấp THCS có 1733 người,( hạng III: 408 người, hạng II: 1325 người, hạng I: 00 người)”. Như vậy Sở GDĐT, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục của tỉnh đã ghi nhận kết quả chuyển xếp hạng chức danh nghề nghiệp cho giao viên THCS hạng II tại các Phòng GDĐT huyện, thành phố nhưng chưa thực hiện cho đối tượng giáo viên này tại các trường liên cấp trực thuộc (có 5 trường với khoảng 20 giáo viên nằm trong diện bị ảnh hưởng này- PV).

Tại cuộc họp báo về kinh tế -xã hội năm 2023 của UBND tỉnh Ninh Thuận, khi PV nêu vấn đề này, đồng chí Nguyễn Long Biên- Phó chủ tịch UBND đã ghi nhận, giao Sở GDĐT phải có báo cáo bằng văn bản cho cơ quan báo chí và có hướng xử lý trong thời gian sớm nhất nhằm đảm bảo quyền lợi cho giáo viên. Dư luận đang quan tâm, trông chờ các quyết định tiếp theo hợp lý, hợp tình, và đảm bảo theo quy định pháp luật của Sở GDĐT Ninh Thuận.

Mạnh Hùng - Nguyễn Phong

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu