20:49 ngày 23/01/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Nghệ An: Thoả thuận Thiết kế bản vẽ thi công tu bổ tôn tạo di tích Nhà thờ và mộ Hồ Tùng Mậu

11:56 13/05/2020

(THPL) - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 1241/BVHTTDL-DSVH về việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công tu bổ, tôn tạo di tích Nhà thờ và mộ Hồ Tùng Mậu (xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Nhà thờ cụ Hồ Tùng Mậu.

Trên cơ sở nội dung văn bản số 2563/UBND-VX ngày 28/4/2020 của  UBND tỉnh Nghệ An về việc đề nghị thoả thuận quy hoạch và thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Nhà thờ và mộ Hồ Tùng Mậu và hồ sơ (thiết kế bản vẽ thi công; biên bản cuộc họp giữa chủ đầu tư với đại diện con cháu Hồ Tùng Mậu ngày 29/4/2020; văn bản ngày 18/03/2020 và  ngày 30/04/2020 của ông Hồ Ngọc Hải), Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã có ý kiến thẩm định, thoả thuận cụ thể như sau:  

Đối với khu nhà thờ, thống nhất tổng mặt bằng di tích (4.297,26 m2); tu bổ cổng phụ và cổng vào nhà cụ Mậu (cổng ngăn sang nhà lưu niệm); phỏng dựng nhà ở cụ Mậu; xây dựng mới Nhà lưu niệm Hồ Tùng Mậu, miếu bà Tổ Cô (nhà thờ bà Tổ Cô tại phần đất mở rộng  không thuộc khu vực bảo vệ của di tích), cổng vào di tích, nhà che bia, nhà ban quản lý - sắp lễ, nhà bếp - ngang (nhà khách), hành lang cầu, giếng, lầu hoá sớ, ao và hạ tầng kỹ thuật.

Bản vẽ thiết kế mô phỏng Nhà ở cụ Hồ Tùng Mậu.

Với khu mộ, sửa chữa hồ bán nguyệt; xây dựng lại nhà mộ, bình phong, am hoá vàng, cổng tường rào, sân, vườn, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lưu ý: Hạng mục phỏng dựng nhà ở cụ Mậu, là hạng mục quan trọng của di tích được phỏng dựng tại vị trí vốn trước đây là nhà ở của cụ Mậu (được điều chỉnh dựa trên cơ sở lời kể, ý kiến của con cháu trong gia đình cụ Hồ Tùng Mậu), đề nghị cơ quan chức năng địa phương tiếp tục phối hợp với con cháu trong dòng tộc cụ Hồ Tùng Mậu để thống nhất nội dung thờ cúng tại công trình, bảo đảm có đủ không gian cẩn thiết phục vụ cho các hoạt động của di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hoá. Đồng thời bổ sung biển giới thiệu để khách tham quan có thêm thông tin về việc phỏng dựng công trình; Hạng mục tu bổ cổng ngăn sang Nhà lưu niệm, cần đắp giả ngói ống trên mái công trình theo hiện trạng (không dán ngói mũi).

Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với dòng họ, bổ sung, hoàn thiện và thống nhất nội dung (đặc biệt công trình nhà ở cụ Mậu) trước khi triển khai các bước  kế tiếp theo quy định của pháp luật.

Quốc Khánh - Bách Khoa

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu