20:18 ngày 14/07/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024)

10:41 21/06/2024

(THPL) - Nhìn lại chặng đường 99 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam có quyền tự hào về những thành tựu đã đạt được. Những bài học quý báu từ quá khứ sẽ là hành trang vững chắc để báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 21/6/1925, Báo Thanh niên - cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập và phát hành số 1. Đây là tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc sáng lập, trực tiếp chỉ đạo và là cây bút chủ chốt. Sự kiện lịch sử này đặt dấu mốc khởi nguồn cho sự ra đời, không ngừng phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam.

Ngày 21/6/1925, Báo Thanh niên - cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập và phát hành số 1. Ảnh tư liệu

Trong hơn nửa thế kỷ vừa hoạt động cách mạng vừa cầm bút, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có hàng ngàn bài viết, với hàng trăm bút danh khác nhau, được đăng ở nhiều báo trong, ngoài nước bằng nhiều thứ tiếng: Việt, Pháp, Hán, Nga, Anh... với đa dạng các chủ đề. Cùng với viết báo, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn làm mọi công việc liên quan đến “nghề báo” như: tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo việc làm báo, sửa bài, biên tập, in ấn, phát hành…

Không chỉ là người sáng lập báo chí cách mạng Việt Nam, là tác giả của một khối lượng không nhỏ các bài báo, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn có những lời chỉ dạy sâu sắc về người làm báo.

Người luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng của người làm báo: “Nói đến báo chí trước hết phải nói đến những người làm báo”, “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”, “Tờ báo chỉ là giấy trắng mực đen mà thôi. Nhưng với giấy trắng mực đen ấy, người ta có thể viết những bức tối hậu thư”.

Vì vậy, đối với người làm báo, đạo đức và năng lực là yêu cầu không thể thiếu để báo chí xứng đáng với vai trò vị trí quan trọng trong công cuộc cách mạng chung của đất nước. Yêu cầu đầu tiên đối với người làm báo là phải vững vàng về phẩm chất chính trị. Bác căn dặn, “tất cả những người làm báo (người viết, người in, người sửa bài, người phát hành…) phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được. Cho nên các báo chí của ta đều phải có đường lối chính trị đúng”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khai sinh và đặt nền móng cho Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh tư liệu

Thấm nhuần lời dạy của Người, báo chí cách mạng đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, luôn đi đầu trong việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng, vận động, cổ vũ các tầng lớp nhân dân vững tin theo Đảng, đoàn kết một lòng. 

Ngày nay, báo chí đã đi sâu vào thực tiễn đời sống, phát hiện, giới thiệu, cổ vũ các mô hình kinh tế mới, nhân tố mới, người tốt, việc tốt. Báo chí đã thể hiện rõ quan điểm bảo vệ và phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa dân tộc, tuyên truyền cổ vũ toàn dân phát huy có chọn lọc nền văn hóa tiên tiến của các nước trên thế giới, góp phần nâng cao dân trí, ngăn chặn sản phẩm văn hóa xấu len lỏi vào Việt Nam. Báo chí đã khơi dậy và biến nhiều hoạt động xã hội từ thiện trở thành phong trào của toàn xã hội.

Trong 99 năm qua, kể từ số báo Thanh niên đầu tiên (21/6/1925), Báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng phát triển phong phú, đa dạng. Kỷ niệm 99 năm ngày thành lập, báo chí cách mạng Việt Nam đứng trước những cơ hội và thách thức mới trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0. Sự bùng nổ của internet và các mạng xã hội đã tạo ra một môi trường thông tin mới, đa dạng và phong phú hơn, nhưng cũng đòi hỏi báo chí cách mạng phải không ngừng đổi mới, sáng tạo để giữ vững vai trò và vị trí của mình.

Nhìn lại chặng đường 99 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam có quyền tự hào về những thành tựu đã đạt được. Những bài học quý báu từ quá khứ sẽ là hành trang vững chắc để báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2024) là dịp để cán bộ, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên, cộng tác viên trên địa bàn huyện tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm; nhìn lại những kết quả đã đạt được; trên cơ sở đó, phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động; sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tú Anh (t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu