18:18 ngày 11/12/2023 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 097.397.8869

DÒNG SỰ KIỆN

Hơn 143 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong năm 2022

18:54 29/12/2022

(THPL) - Năm 2022, cả nước có 143.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Như vậy trung bình mỗi ngày có khoảng 400 doanh nghiệp đóng cửa.

Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê, trong tháng 12/2022, có 11.384 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trưởng, trong đó là 3.776 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 5.847 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; 1.761 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Tính chung cả năm 2022, cả nước có 143.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Trung bình mỗi ngày có khoảng 400 doanh nghiệp đóng cửa. Trong 143.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường năm 2022 gồm có: 73.800 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (tăng 34,3% so với năm 2021); 50.800 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, (tăng 5,5%); 18.600 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 11,2%).

Hơn 143 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong năm 2022. Ảnh: Internet

Cũng theo Tổng cục Thống kê, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022  đã ghi nhận nhiều điểm tích cực. Năm 2022 cả nước có đến 208.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (148.500 doanh nghiệp) và quay trở lại hoạt động (59.800 doanh nghiệp), tăng 30,3% so với năm trước. Bình quân mỗi ngày năm 2022 có đến hơn 570 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Trong 148.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2022 có tổng số vốn đăng ký là 1,59 triệu tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 981.300 lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2022 đạt 10,7 tỷ đồng. Nếu tính cả 3,172 triệu tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 50.400 doanh nghiệp tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2022 là 4,763 triệu tỷ đồng, tăng 15,2% so với năm trước.

Tú Chi

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu