15:06 ngày 18/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hội nghị ký kết giao ước thi đua các tổ chức thành viên Cụm kinh tế năm 2024

13:18 27/02/2024

(THPL) - Sáng 27/02, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua các tổ chức thành viên Cụm kinh tế năm 2024 tại Cung trí thức TP. Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có TS. Vũ Văn Tiến - Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo; Đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Uỷ viên Đảng đoàn, Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ cùng các đơn vị thành viên của Cụm kinh tế.

Theo đó, Cụm kinh tế năm 2024 gồm 9 đơn vị: Hiệp hội của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam; Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam; Hội Làm vườn Việt Nam; Hội Sinh vật cảnh Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Hiệp hội Làng nghề Việt Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Hội Thuỷ sản Việt Nam; Liên Đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. 

Toàn cảnh Hội nghị ký kết giao ước thi đua các tổ chức thành viên cụm kinh tế năm 2024
TS. Vũ Văn Tiến - Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo

Năm 2024, Hiệp hội của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam được phân công là Cụm trưởng; Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam là Cụm phó. 

Tại Hội nghị, TS. Vũ Văn Tiến - Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo đã công bố triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 của cụm thi đua các đơn vị thành viên lĩnh vực kinh tế - UBTW MTTQ Việt Nam. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm của Cụm kinh tế là thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cũng là năm bản lề để thực hiện thăng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2021- 2025 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X.

Trình bày dự thảo Kế hoạch thi đua năm 2024 của Cụm kinh tế, TS. Lê Ngọc Dũng - Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam (Cụm phó) cho biết: Trên cơ sở Kế hoạch thi đua, khen thưởng chung của Cụm đã thống nhất, các đơn vị thành viên trong Cụm căn cứ điều kiện thực tế của mình để xây dựng và triển khai các nội dung, chuyên đề thi đua cụ thể, gắn với nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của từng đơn vị, cá nhân, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch thi đua chung của Cụm.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi, đánh giá các nội dung thi đua, kịp thời phát hiện, tổng kết và phổ biến các mô hình tốt, chia sẻ các kinh nghiệm hay trong quá trình triển khai Kế hoạch thi đua ở các các đơn vị thành viên trong Cụm để tham khảo, học tập lẫn nhau. Bình xét, biểu dương và đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch thi đua năm 2024 của Cụm.

Các đồng chí đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo, các đơn vị thành viên trong Cụm kinh tế đã phát biểu đóng góp ý kiến bổ sung vào dự thảo kế hoạch hoạt động Cụm năm 2024 và nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2024. 

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, các đơn vị trong Cụm kinh tế đã thống nhất ký giao ước thi đua năm 2024.

TS. Lê Ngọc Dũng - Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam (Cụm phó) phát biểu tại hội nghị 
Các đơn vị trong Cụm kinh tế đã thống nhất ký giao ước thi đua năm 2024.
Kết thúc hội nghị, các đơn vị trong Cụm kinh tế chụp ảnh lưu niệm

Kết thúc chương trình, Anh hùng Lao động Trần Hồng Quảng - Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam (Cụm trưởng) đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm trong công tác tổ chức hội nghị của các đơn vị thành viên trong Cụm, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. 

Anh hùng Lao động Trần Hồng Quảng cơ bản thống nhất các nội dung của Hội nghị ký kết giao ước thi đua các tổ chức thành viên cụm kinh tế năm 2024, căn cứ theo Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (nhiệm kỳ 2019 – 2024) ban hành kèm theo Quyết định số 222/QĐ-MTTW ngày 27/02/2020 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hướng dẫn số 116/HD-MTTW-BTT ngày 21/6/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam về tổ chức hoạt động Cụm thi đua các Tổ chức thành viên.

Bên cạnh đó, Anh hùng Lao động Trần Hồng Quảng cũng tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình của Cụm kinh tế và sự đa dạng trong cách làm, nhiều mô hình, giải pháp hay trong thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, sẽ là thế mạnh giúp Cụm kinh tế thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

Quốc An (Bài,ảnh) 

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu