07:26 ngày 06/12/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

HAGL báo lỗ hơn 187 tỷ đồng trong quý 3/2020

14:08 31/10/2020

(THPL) - CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) lỗ hơn 187 tỷ đồng trong quý 3 trong khi cùng kỳ có lãi hơn 1.369 tỷ đồng.

Quý 3, HAGL ghi nhận doanh thu thuần tăng 26% lên 701 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu trái cây chiếm 75% (hơn 527 tỷ đồng) và doanh thu bán mủ cao su chiếm 8% (gần 54 tỷ đồng).

Do kinh doanh dưới giá vốn khiến Công ty phải chịu khoản lỗ hơn 56 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 3 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm mạnh 90%, xuống còn 139 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lãi cho vay các công ty khác (121 tỷ đồng).

 

Nguồn: HAGL

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm nhẹ 6%, xuống còn 264 tỷ đồng. Trong đó, 81% đến từ chi phí lãi vay ngân hàng và trái phiếu. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 13% so cùng kỳ, ghi nhận 155 tỷ đồng với 97 tỷ đồng là phân bổ lợi thế thương mại.

Sau cùng, HAGL báo lỗ hơn 187 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 1.369 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, HAGL ghi nhận doanh thu thuần tăng 47% lên hơn 2.171 tỷ đồng và lỗ hơn 80 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 853 tỷ đồng.

Tổng tài sản tại ngày 30/9 ghi nhận gần 42.078 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 35%, lên hơn 6.186 tỷ đồng. Trong đó, phải thu về cho vay ngắn hạn chiếm 65%, ghi nhận gần 4.014 tỷ đồng.

Nợ phải trả hơn 26.346 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Trong đó, dự nợ vay ngắn hạn hơn 11 tỷ đồng, tăng 40% và nợ vay dài hạn hơn 15.047 tỷ đồng, tăng 10% so với mức đầu năm.

Trong 9 tháng, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của HAGL âm hơn 466 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 2.119 tỷ đồng và dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 1.995 tỷ đồng.

Mạnh Nghiệp (T/h)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu