20:30 ngày 14/07/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn- TKV: Chú trọng phát triển sản xuất, đảm bảo an toàn lao động năm 2024

10:02 13/06/2024

(THPL) - Để hoàn thành thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2024, ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Than Cao Sơn- TKV cùng toàn thể CBCNV, người lao động tiếp tục nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, phát huy những thành quả đạt được trong 4 tháng đầu năm tạo chiến lược phát triển lâu dài, bền vững cho Công ty.

 

Hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024

Năm 2023, mặc dù có những khó khăn nhất định nhưng được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của UBND tỉnh Quảng Ninh, Thành phố Cẩm Phả và  Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, đặc biệt là sự đồng lòng, quyết tâm của người lao động đã giúp từng bước khắc phục khó khăn, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của người lao động; công tác an ninh trật tự, an toàn được giữ vững. Năm 2023 Than Cao Sơn được TKV đánh giá đạt danh hiệu “Doanh nghiệp vì người lao động”.

Theo đó, tổng số than tiêu thụ toàn Công ty năm 2023 đạt 4.636 ngàn tấn, = 104% KH năm. Trong đó, than sản xuất đạt 4.675 ngàn tấn, = 104% KH năm., bốc xúc đất đá đạt 46.908 ngàn m3 ,= 100% KH năm. Doanh thu đạt 7.404  tỷ đồng, = 101%KH năm. Tiền lương bình quân đạt 15,492 triệu đồng/người/tháng, = 103% KH năm.

Trong 4 tháng đầu năm 2024, tổng số than tiêu thụ toàn Công ty đạt 1.961 ngàn tấn, = 41,7% KH năm. Trong đó, than khai thác đạt 1.960 ngàn tấn, = 41,7% KH năm, đất đá bốc xúc đạt 20.502 ngàn m3 ,= 35,2% KH năm. Doanh thu đạt 3.708 tỷ đồng, = 39,3% KH năm. Tiền lương bình quân đạt 14,793 triệu đồng/người/tháng, = 124,8% KH năm.

Chú trọng điều hành sản xuất, đảm bảo ATLĐ từ những tháng đầu năm 2024

Để hoàn thành thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2024, ngay từ những ngày đầu năm, ban lãnh đạo Công ty đã quán triệt tất cả đội ngũ CBCNV, người lao động Công ty tiếp tục nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, kỷ luật, phát huy những thành quả đạt được tạo chiến lược phát triển lâu dài, bền vững cho Công ty. Với việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, huấn luyện, tuyên truyền và quản lý an toàn, Công ty không xảy ra tai nạn nghiêm trọng và sự cố loại 1, loại 2.

Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các cấp, Công ty đã xây dựng Kế hoạch liên tịch số 2731/KHLT GĐ-CĐ ngày 26 tháng 3 năm 2024 về tổ chức Tháng hành động về AT-VSLĐ và Tháng công nhân năm 2024. Tổ chức phát động, ký cam kết; tuyên truyền phổ biến ý nghĩa, mục đích Tháng hành động về ATVSLĐ - Tháng công nhân, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, ngày Quốc tế lao động 1/5; Tổ chức thăm hỏi tặng quà gia đình người lao động bị tai nạn lao động, hoàn cảnh khó khăn; Động viên tôn vinh tập thể và cá nhân xuất sắc; rà soát tổng hợp đề xuất hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho người lao động trong Công ty; Tổ chức giám sát an toàn làm lốp; tăng cường kiểm tra đột xuất 3 ca, chú trọng kiểm tra đường, tầng, bãi thải, moong; Tổ chức dự báo nguy cơ rủi ro, khám sức khoẻ lần 1; Hoàn thiện các công trình phòng chống mưa bão; Thực hiện biện pháp phòng chống nắng nóng.

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 đến hết năm 2024

Tổ chức thực hiện đúng kế hoạch ngay từ đầu năm, tập trung giải quyết các vướng mắc về thủ tục điều chỉnh công suất năm thứ hai của Dự án để đảm bảo đủ nguồn tài nguyên than, duy trì sản lượng kế hoạch;

Tranh thủ sự chỉ đạo của UBND thành phố Cẩm Phả, các phòng liên quan để giải quyết sớm thủ tục điều chỉnh, xin chủ trương quy hoạch, thuê đất để phục vụ đổ thải;

Hoàn thành đóng cửa mỏ theo Giấy phép khai thác số 1251 phục vụ đổ thải trong Khe Chàm II, đồng thời tái cơ cấu, sắp xếp lại mô hình tổ chức sản xuất khi kết thúc khai thác mỏ Khe Chàm II; đổ thải theo thiết kế và hoàn nguyên bãi thải Bàng Nâu theo ĐTM;

 Kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu kĩ thuật, quản trị chi phí; điều hòa sản lượng khai thác, chế biến phù hợp với yêu cầu tiêu thụ than; làm tốt phẩm chất than sản xuất, than tiêu thụ, phấn đấu tốt hơn kế hoạch để tăng doanh thụ;

Cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe và đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, tăng thu nhập bình quân cao hơn kế hoạch.

 Mục tiêu năm 2024: giảm thiểu, không để tăng số vụ tai nạn sự cố so với cùng kỳ năm trước, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng và sự cố loại 1, loại 2.

Kế thừa và phát huy những truyền thống đã đạt được trong nhiều năm qua, Công ty Cổ phần than Cao Sơn – TKV sẽ có những chỉ đạo, định hướng mang tính chiến lược lâu dài để nhằm phát triển Công ty bền vững và khẳng định vị thế của Công ty trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.  Đồng thời, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý có tri thức kinh doanh, tư duy sáng tạo, nhạy bén, coi trọng hiệu quả kinh tế xã hội, môi trường. Không ngừng phát huy truyền thống Kỷ luật đồng tâm của giai cấp công nhân vùng mỏ, xây dựng thương hiệu than Cao Sơn và Than – Khoáng sản Việt Nam ngày càng vững mạnh.

PV

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu