02:45 ngày 26/01/2022 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Cơ quan thẩm tra tại các địa phương đề nghị không quyết toán hơn 3.500 tỷ đồng

10:44 04/05/2020

(THPL) - Thông qua công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, cơ quan thẩm tra quyết toán ở bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty và cơ quan tài chính các cấp ở địa phương đã loại ra khỏi giá trị đề nghị quyết toán là 3.594 tỷ đồng, chiếm 0,46% tổng giá trị đề nghị quyết toán.

Bộ Tài chính đã tổng hợp số liệu báo cáo của 125/143 đơn vị về công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2019, trong đó có 43/54 bộ, ngành, cơ quan trung ương, 19/26 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước và 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo kết quả tổng hợp, 125 đơn vị nói trên đã hoàn thành 95.303 dự án với giá trị tổng mức đầu tư (TMĐT) được duyệt là 2.160.151 tỷ đồng, trong đó đã phê duyệt quyết toán là 66.265 dự án (chiếm 70% số dự án hoàn thành) với giá trị TMĐT được duyệt là 981.501 tỷ đồng và giá trị quyết toán được phê duyệt là 773.094 tỷ đồng. Số chưa phê duyệt quyết toán là 29.038 dự án (chiếm 30% số dự án hoàn thành) với TMĐT là 1.178.650 tỷ đồng.

Theo báo Đại đoàn kết, từ tình hình tổng hợp kết quả công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2019 nêu trên, để đảm bảo công tác quyết toán dự án hoàn thành được thực hiện đúng quy định, Bộ Tài chính đề nghị, đối với Thủ trưởng các bộ, cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân không thực hiện gửi báo cáo quyết toán dự án hoàn thành năm 2019 đến Bộ Tài chính theo quy định.

Cơ quan thẩm tra tại các địa phương đề nghị không quyết toán hơn 3.500 tỷ đồng (ảnh minh họa)

Trên cơ sở đó, sớm hoàn chỉnh báo cáo gửi tới Bộ Tài chính. Bên cạnh đó, cần rà soát, khắc phục các tồn tại của báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, đặc biệt những đơn vị đã có tồn tại từ năm 2018 (theo văn bản số 4777/BTC-ĐT ngày 23/4/2019 của Bộ Tài chính); đẩy nhanh việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định; kiên quyết chỉ đạo xử lý nhanh, giảm tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành hàng năm; chỉ đạo và ưu tiên bố trí nguồn lực (nhân sự, vật chất) cho công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành…

Theo tạp chí Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng cần áp dụng tiêu chí kết quả hoàn thành công tác quyết toán năm 2019 để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua của cá nhân, tổ chức thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành.

Đồng thời, chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính; kiên quyết chỉ đạo xử lý nhanh, giảm tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành hàng năm; chỉ đạo và ưu tiên bố trí nguồn lực (nhân sự, vật chất) cho công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành…

Đối với các đơn vị thẩm tra quyết toán, lập báo cáo tổng hợp quyết toán, Bộ Tài chính đề nghị ưu tiên bố trí nguồn lực hợp lý cho công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành và chủ động trong tổng hợp báo cáo và hướng dẫn các chủ đầu tư, ban quản lý dự án lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định.

Đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu, cần chấp hành nghiêm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành; nâng cao năng lực, tuân thủ các quy định của nhà nước về quản lý dự án đầu tư; chủ động phối hợp với cơ quan thẩm tra quyết toán cung cấp thông tin, trong giai đoạn thẩm tra quyết toán; thực hiện quản lý và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định để đảm bảo có đầy đủ hồ sơ khi quyết toán dự án hoàn thành. Ngoài ra, nhà thầu cần chủ động phối hợp với các chủ đầu tư, thực hiện lập và cung cấp hồ sơ theo quy định để thực hiện quyết toán dự án hoàn thành.

Bảo An (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu