22:24 ngày 25/09/2022 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

VietinBank trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%/mệnh giá CP

08:59 06/12/2020

(THPL) - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) dự kiến sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 cho cổ đông vào ngày 21/01/2021.

Mới đây, VietinBank vừa thông báo về việc trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 5%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18/12/2020.

Với hơn 3.7 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính VietinBank phải chi gần 1,862 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

 VietinBank vừa thông qua phương án trích quỹ theo quy định và chia cổ tức bằng tiền mặt đối với năm 2019.

Hiện Ngân hàng nhà nước đang có tỉ lệ sở hữu tại VietinBank là 64,5%. Như vậy dự kiến số tiền cổ tức mà Ngân hàng Nhà nước thu về là khoảng 1.203 tỉ đồng. Cổ đông chiến lược thứ hai của Vietinbank là MUFG dự kiến thu về hơn 367 tỉ đồng.

Trước đó, ĐHĐCĐ của VietinBank cũng đã thông qua phương án phát hành tối đa 1.07 tỷ cp, tương ứng 28,7899% tổng số cổ phần đang lưu hành để trả cổ tức cho cổ đông, giá trị tương đương 10,720 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ VietinBank sẽ tăng từ 37.234 tỷ đồng lên 47.953 tỷ đồng, lợi nhuận còn lại là 29,5 triệu đồng. Trong đó, cổ đông Nhà nước (Ngân hàng Nhà nước) sẽ tăng sở hữu từ 2.4 tỷ cp (64.46%) lên mức 3.1 tỷ cp (64.46%), MUFG Bank tăng nắm giữ từ 735 triệu cp (19.73%) lên mức 946 triệu cp (19.73%).

Căn cứ vào kế hoạch tăng vốn và kế hoạch kinh doanh năm 2020, VietinBank dự kiến tổng tài sản sẽ tăng 1% - 3%; dư nợ tín dụng tăng 4% - 8,5%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 10.400 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

PV

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu