04:58 ngày 09/12/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Quảng Bình: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính công

08:28 17/08/2021

(THPL) - Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư…tỉnh Quảng Bình đã ban hành công văn về thúc đẩy cải thiện Chỉ số CCHC, đặc biệt là chỉ số cải cách tài chính công.

Thời gian qua, công tác CCHC cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư của Quảng Bình nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh, đoàn thể các cấp; sự đồng hành của doanh nghiệp và nhân dân trong toàn tỉnh nên đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển sản xuất, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh.

Tuy nhiên, theo mặt bằng chung của cả nước thì Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Quảng Bình còn ở thứ hạng thấp.

Để thúc đẩy cải thiện Chỉ số CCHC, đặc biệt là chỉ số cải cách tài chính công nhằm góp phần đẩy mạnh công tác CCHC theo Nghị quyết của Ban chấp hành TW, Nghị quyết của Chính phủ, Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch của UBND tỉnh…UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn số 1535 về việc đẩy mạnh công tác cải cách tài chính công.

Ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên Trung  ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình chủ trì hội nghị cải thiện các chỉ số cạnh tranh sau nhiều biến động về thứ hạng CCHC của tỉnh. Ảnh: Cảnh Hoa

Để đẩy mạnh cải cách tài chính công, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách tài chính công, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản công; đề cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan đơn vị, nhất là người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách tài chính công nói riêng cũng như CCHC nói chung.

Trong đó, để thực hiện công tác giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021, UBND tỉnh đề nghị các Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, địa phương được giao quản lý, sử dụng vốn đầu tư công chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp; chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn; khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình cơ quan có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định. Đảm bảo hết quý III năm 2021 giải ngân tối thiểu đạt 60% kế hoạch và đến hết năm giải ngân đạt từ 95% đến 100%.

Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương nào giải ngân không đạt tiến độ sẽ thực hiện điều chuyển vốn sang dự án có tiến độ giải ngân tốt còn thiếu vốn, đồng thời xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu trong việc chậm tiến độ thực hiện và giải ngân.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương được giao quản lý, sử dụng nguồn kinh phí NSNN theo đúng quy định, không để xảy ra sai phạm. Nghiêm túc thực hiện chi tiêu ngân sách đúng nhiệm vụ, tiêu chuẩn, định mức theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Về công tác tổ chức thực hện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính ngân sách, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương nêu cao trách nhiệm sâu sát, kiến quyết, kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước đảm bảo hoàn thành theo đúng thời gian quy định. Đồng thời thực hiện nghiêm túc, kịp thời đảm bảo kết quả cao các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách tại đơn vị; khắc phục triệt để tình trạng chây ỳ, cố tình không thực hiện hoặc kéo dài thời gian thực hiện kết luận thanh, kiểm tra. Nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tham mưu, xử lý kết luận thanh tra, kiểm toán để đáp ứng được nhiệm vụ.

Ông Trần Thắng - Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ CCHC tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Cảnh Hoa

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật một cách chặt chẽ, minh bạch và tiết kiệm cho ngân sách nhà nước.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập cần thực hiện sắp xếp lại và đẩy mạnh cơ chế tự chủ tài chính. Phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập được xây dựng trong giai đoạn ổn định 5 năm, phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ.

Trước đó, TCĐT Thương hiệu và Pháp luật đã có nhiều tin bài phản ánh về việc Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 (SIPAS năm 2020) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX năm 2020). Tỉnh Quảng Bình có thứ hạng ở tốp cuối bảng. Trước sự việc đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị và ra nhiều văn bản quyết tâm thực hiện cải thiện thứ hạng cải cách hành chính so với các tỉnh, thành khác trong những năm tới.

Trước những biến động về chỉ số thứ hạng CCHC của tỉnh Quảng Bình, các đơn vị có thẩm quyền như: Tỉnh ủy, UBND, các Sở, Ban ngành trực thuộc tỉnh đã liên tục có những cuộc hội nghị nhằm cải thiện thứ hạng, nâng cao năng lực, chất lượng phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Cảnh Hoa

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu