01:50 ngày 17/08/2022 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

VietinBank phê duyệt Phương án tăng vốn điều lên hơn 48.000 tỷ đồng

17:16 01/06/2021

(THPL) - VietinBank dự kiến sẽ phát hành thêm hơn 1,08 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 29% để tăng vốn điều lệ từ 37.234 tỷ đồng, lên gần 48.058 tỷ đồng.

Ngày 31/5, Hội đồng Quản trị (HĐQT) VietinBank đã ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ, là cơ sở để VietinBank tiếp tục triển khai các thủ tục liên quan nhằm hiện thực hoá việc tăng vốn điều lệ, tạo tiền đề để VietinBank tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh. 

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của VietinBank ngày 23/11/2020, ĐHĐCĐ đã ủy quyền và giao cho HĐQT VietinBank quyết định “Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019” theo đúng nội dung phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 VietinBank dự kiến sẽ phát hành thêm hơn 1,08 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Trên cơ sở Quyết định số 765/QĐ-TTg ngày 22/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VietinBank, Công văn số 3829/NHNN-TTGSNH ngày 28/5/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc Phương án đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VietinBank. 

Ngày 31/5/2021, HĐQT VietinBank đã ban hành Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019. Đây là cơ sở để VietinBank tiếp tục triển khai các thủ tục liên quan với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và ngày càng tiến gần hơn tới đích hoàn thành việc tăng vốn điều lệ.

Với vốn điều lệ được bổ sung, VietinBank sẽ tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, nâng cao năng lực quản trị, năng lực tài chính, tăng cường khả năng cấp vốn cho nền kinh tế, đầu tư vào chuyển đổi số, nhân lực, phát triển dịch vụ, mạng lưới, gia tăng lợi ích cổ đông và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội đất nước. 

Qua đó, VietinBank dự kiến sẽ phát hành thêm hơn 1,08 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 29% để tăng vốn điều lệ từ 37.234 tỷ đồng, lên gần 48.058 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế, trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III - IV/2021.

UY VŨ

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu