23:58 ngày 28/02/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thanh Hóa: Tạm dừng hoạt động mỏ khai thác cát của của Công ty TNHH Minh Chung

07:35 17/11/2023

(THPL) - Mỏ cát số 18, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa của Công ty TNHH Minh Chung vừa bị UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tạm dừng hoạt động để tìm giải pháp xử lý sạt lở bờ sông Mã đoạn qua thôn Nghĩa Kỳ và thôn Giang Đông, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc.

Theo đó ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra văn bản số:17229/UBND-CN Thanh Hoá, ngày 14/11/ 2023 về việc tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản mỏ cát số 18 xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc của Công ty TNHH Minh Chung.

Theo văn bản này, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhận được Công văn số 3221/CAT-PC03 ngày 11/10/2023 của Công an tỉnh về việc xem xét, tạm dừng hoạt động của mỏ cát số 18, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa; theo báo cáo và đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 10385/STNMT-TNKS ngày 07/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, tạm dừng hoạt động khai thác tại mỏ cát số 18 xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc của Công ty TNHH Minh Chung (Theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 148/GP-UBND ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh); giao Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo về việc tạm dừng khai thác mỏ cát nêu trên của Công ty TNHH Minh Chung theo quy định.

Mỏ cát tại huyện Vĩnh Lộc gây sạt lỡ nghiêm trọng.

Yêu cầu Công ty TNHH Minh Chung khẩn trương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn tỉnh, UBND huyện Vĩnh Lộc và các đơn vị có liên quan khảo sát, đánh giá, có giải pháp kịp thời thi công chống sạt lở bờ sông Mã đoạn qua khu vực mỏ cát số 18 (chiều dài khoảng 200m) đảm bảo theo quy định.

Giao UBND huyện Vĩnh Lộc chỉ đạo Công an huyện, các phòng chức năng, UBND xã Vĩnh Hòa và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình dừng khai thác và thi công chống sạt lở khu vực tại mỏ cát số 18 xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc của Công ty TNHH Minh Chung đảm bảo theo quy định; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khai thác cát trong thời gian tạm dừng khai thác mỏ cát nêu trên.

Mỏ cát số 18 của Cty  TNHH Minh Chung gây sạt lỡ bị UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tạm dừng hoạt động.

Đối với giải pháp xử lý sạt lở bờ sông Mã đoạn qua thôn Nghĩa Kỳ và thôn Giang Đông, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn tỉnh và các sở, ban ngành, đơn vị liên liên quan, nghiên cứu nội dung báo cáo và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, căn cứ quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, khẩn trương có giải pháp xử lý kịp thời, triển khai thi công phòng, chống sạt lở bờ sông Mã đoạn qua thôn Nghĩa Kỳ và thôn Giang Đông, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc đảm bảo theo quy định; báo cáo, tham mưu, đề xuất những nội dung vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/12/2023.

Trong thời gian chờ phương án, giải pháp xử lý tại khu vực nêu trên, tiếp tục tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và chỉ đạo các phòng, ban của huyện, UBND xã Vĩnh Hòa thường xuyên tuần tra, kiểm soát, theo dõi diễn biến sạt lở để có biện pháp khắc phục tạm thời (nếu có) đảm bảo theo quy định và báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, tổng hợp, tham mưu, đề xuất giải quyết theo quy định.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trong việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 06/4/2018, Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 và các văn bản có liên quan; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra các vi phạm thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của đơn vị.

Duy Duẩn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu