01:31 ngày 18/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thanh Hóa: Nhiều huyện thực hiện chưa nghiêm việc giám sát các mỏ tài nguyên

18:30 07/11/2023

(THPL) - Trước việc có nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thực hiện chưa nghiêm túc việc phê duyệt thực hiện phương án (chống sạt lở, hạ thấp độ cao,...) để tránh lãng phí nguồn tài nguyên, tăng nguồn thu ngân sách, trong quá trình thực hiện có đề nghị tận thu khối lượng đất thừa để phục vụ san lấp các công trình, dự án, Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa vừa có báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chấn chỉnh tình trạng này.

Để tăng cường công tác quản lý thực hiện tận thu đất thừa trong quá trình thi công phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt để làm vật liệu san lấp, thời gian qua, tại một số địa phương đã khảo sát, thẩm định, phê duyệt thực hiện phương án (chống sạt lở, hạ thấp độ cao,...) nhằm đảm bảo an toàn và tạo mặt bằng xây dựng; đồng thời để tránh lãng phí nguồn tài nguyên, tăng nguồn thu ngân sách, trong quá trình thực hiện có đề nghị tận thu khối lượng đất thừa để phục vụ san lấp các công trình, dự án trên địa bàn.

Thời gian qua, trên địa bàn các huyện ở Thanh Hóa có nhiều mỏ tài nguyên vi phạm trong việc khai thác, bảo vệ nguồn tài nguyên. 

Thực tế cho thấy, quá trình thực hiện trên địa bàn một số huyện chưa nghiêm, mặc dù Chủ tịch UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo và giao các đơn vị chức năng có liên quan theo dõi, giám sát trong quá trình thực hiện, tuy nhiên, vẫn còn để xảy ra các tình trạng thi công xong để lại mặt bằng nham nhở, mất an toàn, khó khăn cho việc đưa đất vào sử dụng, ảnh hưởng đến cảnh quan, vận chuyển đất thừa đi tiêu thụ chưa đúng địa chỉ đã được cấp thẩm quyền cho phép, vệ sinh môi trường chưa đảm bảo.

Để khắc phục tình trạng trên, và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác tham mưu, đề xuất tận thu vật liệu thừa trong quá trình thi công phương án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 10049/STNMT-TNKS ngày 29/10/2023 về việc thực thiện các Phương án cải tạo đất ở, đất vườn, đất trồng cây hàng năm, lâu năm gắn liền với đất ở; xử lý chống sạt lở có phát sinh đất thừa cần vận chuyển.

Các đối tượng bị khởi tố do chấp hành chưa nghiêm công tác khai thác nguồn tài nguyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có ý kiến chỉ đạo: Đối với khu vực Phương án đã được chấp thuận: Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Công an huyện, các phòng, đơn vị chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn liên quan, tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu quá trình thực hiện Phương án đã được cấp thẩm quyền chấp thuận; tuyệt đối trong quá trình thực hiện không được làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, đời sống của nhân dân trong khu vực, đảm bảo đúng mục đích sử dụng tận thu đất thừa...; nghiêm cấm việc lợi dụng tận thu để khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép; trường hợp có dấu hiệu về hành vi vi phạm phải yêu cầu dừng ngay để khắc phục kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; tổ chức nghiệm thu, xác nhận hoàn thành Phương án theo quy định và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, tổng hợp) sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn thi công theo Phương án được chấp thuận.

Chủ mỏ đá còn buông lỏng quản lý chạy theo lợi nhuận, bất chấp các quy định của pháp luật.

Nếu ở khu vực có nhu cầu đề xuất lập Phương án, UBND cấp huyện tiến hành khảo sát, đánh giá, lập phương án chống sạt lở, hạ thấp độ cao khu dân cư ... đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, trường hợp phát sinh đất thừa có thể làm vật liệu san lấp thì phải báo cáo UBND tỉnh để được xem xét, chấp thuận theo quy định; trong quá trình thẩm định, phê duyệt phương án, lấy ý tham gia của các cơ quan chuyên môn, tuân thủ các theo quy định của pháp luật và các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các văn bản có liên quan.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố bắt giam đối với Nguyễn Xuân Phượng, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tân Hải (ở thôn Quan Tương, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) vì gây thất thoát tài nguyên với khối lượng lớn.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, căn cứ quy định pháp luật và tình hình thực tế, chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các văn bản có liên quan; kiểm tra, rà soát, hướng dẫn và thẩm định, đánh giá hồ sơ đề xuất đối với việc thực hiện Phương án và tận thu đảm bảo theo quy định, trước khi tham mưu đề xuất với cấp thẩm quyền xem xét chấp thuận tận thu đất thừa (nếu có), chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung, tham mưu đề xuất.

Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ quy định pháp luật, chức năng nhiệm vụ, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các văn bản có liên quan có ý kiến tham gia bằng văn bản (nêu rõ ý kiến thống nhất hay không thống nhất) khi có đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện về nội dung thực hiện phương án (chống sạt lở, hạ thấp độ cao,...), đảm bảo theo quy định.

Duy Duẩn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu