13:09 ngày 23/07/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Nghệ An: Những sai phạm ở xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương cần được giải quyết dứt điểm

21:26 22/06/2024

(THPL) - Ông Nguyễn Văn Danh 75 tuổi, bệnh binh 3/3, cựu chiến binh, 54 tuổi Đảng, ở xóm 7, xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương cho rằng UBND huyện Đô Lương trả lời, giải quyết đơn, thư tố cáo của ông đối với UBND xã Thượng Sơn không khách quan, có dấu hiệu bao che cho cán bộ sai phạm, cần được làm rõ.

Theo ông Nguyễn Văn Danh, năm 2014 xóm 7 (xóm 11 cũ), xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ Ạn chia đất cho người dân sản xuất ở Đồng Eo, theo Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng. Điển hình như: thửa đất số 1857 diện tích 344m2 loại đất ở giằng khác, không trồng lúa được vì cao hơn ở các thửa khác 1 mét, Chi bộ họp, xóm thống nhất không đưa vào cân đối để chia cho khẩu, thế mà Ban chia đất xóm đưa vào thăm số 15, chia cho hộ ông Đặng Công Dũng đất giằng 3 chuyên trồng lúa. Theo bản đồ đất giằng 3 có 4 thửa, sau khi ông Danh tố cáo Chủ tịch UBND xã, thêm vào thành 5 thửa. Ông Danh đề nghị UBND xã Thượng Sơn làm rõ nội dung trên.
Thửa đất 2090 diện tích 385m2 chia cho hộ ông ông Nguyễn Hàm Bình diện tích 203m2 và hộ ông Nguyễn Hàm Kỷ diện tích 182m2. Cũng thửa 2090 diện tích 385m2 lại chia cho hộ ông Nguyễn Doãn Việt diện tích 183m2. Như vậy thửa 2090 tăng lên 183m2, diện tích tăng này từ đâu ra. Thửa đất 2093 diện tích 275m2 đã được ban chia đất xóm cho vào thăm số 14 chia cho  cha là ông Nguyễn Hàm Tình và con là ông Nguyễn Hàm Kỷ. Không hiểu vì sao Ban chia đất xóm đưa thửa đất số 2093 diện tích 275m2 vào thăm số 15 chia cho hộ ông Nguyễn Doãn Việt.  Thửa đất số 2093 diện tích 275m2 ban chia đất xóm chia cho 3 gia đình nhưng 2 thăm khác nhau, đất từ giằng 2, chuyển sang giằng 3. Thửa 2093 diện tích tăng lên 275m2, từ đâu ra? Đề nghị UBND xã Thượng Sơn cho ông Danh biết tại sao lại để xảy ra sai phạm trên.

Thửa 2092 diện tích 157m2 và thửa 2095 diện tích 423m2 đất giằng 3, thăm số 15, ban chia đất chia cho hộ ông Nguyễn Doãn Việt. Nhưng biên bản chia đất xóm 7, xã Thượng Sơn ông Nguyễn Doãn Việt không có 2 thửa đất này. Trong biên bản chia đất thửa 2090 diện tích 385m2 chia cho hộ ông Nguyễn Doãn Việt, diện tích chỉ có 183m2 và thửa 2093 diện tích 275m2. Nhưng thực tế 2 thửa đất này đã chia cho cha, con  ông Nguyễn Hàm Tình rồi.  UBND xã Thượng Sơn cho biết vì sao để xảy ra lộn xộn này?

Hộ ông Hồ Sĩ Hương biên bản giao đất của xóm 7 tại Đồng Eo gia đình được chia 869m2, còn biên bản giao đất của UBND xã Thượng Sơn ở Đồng Eo gia đình ông được chia 1118m2. Vậy hai biên bản này thì biên bản nào đúng, biên bản bào sai?.

Ông Nguyễn Văn Danh cho rằng biên bản giao  đất, thăm số 15 lập ngày 02/11/2014 xóm 11 , xã Thượng Sơn ( nay là xóm 7), chủ hộ ông Nguyễn Doãn Việt vợ bà Nguyễn Thị Ngân có 4 khẩu, biên bản giao đất, thăm số 15 lập ngày 01/11/2014 xóm 11, xã Thượng Sơn, chủ hộ ông Đặng Công Dũng vợ bà Nguyễn Thị Quí, 5 khẩu, đây là 2 biên bản giao đất giả. Do năm 2017 ông Nguyễn Văn Danh gửi đơn tố cáo cán bộ UBND xã, cán bộ xóm 7 sai phạm chia đất Đồng Eo, từ đó cán bộ xóm và xã lập 2 biên bản giả này đối phó với đơn tố cáo của ông Danh.

Ông Nguyễn Văn Danh làm việc với báo chí. Ảnh: Hải Hưng 

Năm 2017, UBND xã Thượng Sơn thu hồi đất sản xuất nông nghiệp ở Đồng Eo mở đường vào khu công nghiệp, gia đình ông có thửa đất 2079 diện tích 383m2 không được đền bù, liền kề là thửa 1857 diện tích 344m2 và thửa 1864 diện tích 249m2 thì được đền bù. Ông yêu cầu UBND xã trả lời rõ làm sao có sự bất công này.

UBND xã Thượng Sơn tổ chức hội nghị để làm rõ những nội dung trong đơn thư tố cáo của ông Nguyễn Văn Danh, giải thích vì sao lại có sai phạm nêu trên, bởi tiêu chuẩn chia đất lúc đó mỗi khẩu là 500m2 đất trồng lúa. Nhưng khi chia thì thiếu, nên phải điều chính như vậy. Những người được dự hội nghị không đồng ý với cách giải thích của UBND xã, cho đây là bao biện, bao che cho việc làm sai trái của ban chia đất xóm 7 và cán bộ UBND xã. Thực tế chia đất thời kỳ đó không  thiếu mà còn dư. Họ đưa ra ví dụ như hộ ông Hồ Sĩ Hương mỗi khẩu 600m2, (một khẩu còn dư 100m2), hộ ông Dũng mỗi khẩu 510m2 ( một khẩu còn dư 10m2). Khi người dự hội nghị đưa ra ý kiến này, UBND xã Thượng Sơn không giải thích được, những người tham dự hội nghị rất bất bình. Cũng trong hội nghị bà Nguyễn Thị Bích (vợ ông Hồ Sĩ Hương) cho rằng biên bản giao đất của gia đình bà lưu tại UBND xã Thượng Sơn diện tích ở Đồng Eo là 1118m2 là biên bản giả. Bà yêu cầu UBND xã cho giám định chữ ký người nào giả mạo chữ ký của bà. Đến nay, đã 5 năm UBND xã Thượng Sơn lờ đi không thực hiện ý kiến của bà Nguyễn Thị Bích.

Nghi vấn biên bản giả, ông Nguyễn Văn Danh yêu cầu UBND huyện Đô Lương và cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ảnh: Hải Hưng 

Ông Nguyễn Văn Danh cho rằn UBND xã Thượng Sơn giải quyết đơn thư của ông không khách quan, bao che cho cán bộ sai phạm, bởi thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU chia đất cho dân theo tờ bản đồ số 25, đo đạc năm 2004. Nhưng khi giải quyết đơn tố cáo của ông thì theo tờ bản đồ đo đạc năm 2014, như thế là không chính xác.

Ngày 21/01/2021, UBND xã Thượng Sơn ra Thông báo số 13/TB-UBND về kết quả giải quyết đơn thư của ông Nguyễn Văn Danh, thể hiện rất rõ bao che cho sai phạm của cán bộ cấp dưới. Điển hình thửa đất 1857 diện tích 344m2 đất cao không trồng được lúa, Chi bộ xóm 7 họp cũng như xóm thống nhất không đưa vào cân đối để chia cho khẩu. UBND xã Thượng Sơn giải thích với dân và ông Danh thửa đất này cân đối chia theo khẩu nhận ruộng là sai. Sai phạm chia đất cho hộ ông Nguyễn Hàm Bình, Nguyễn Hàm Tình, Nguyễn Hàm Kỷ, đất ông Nguyễn Doãn Việt, Thông báo số 13/TB-UBND của UBND xã Thượng Sơn lờ đi. Thông báo số 13 nói chung chung, không nêu lên được, cấp xóm, cấp xã sai phạm mức độ nào, cá nhân ai là người chịu trách nhiệm chính, không đưa ra  cách khắc phục hậu quả.

Năm 2017 UBND huyện Đô Lương thu hồi đất mở đường vào Khu công nghiệp Đồng Eo, ông Nguyễn Văn Danh có thửa đất 2079 diện tích 383m2 bị thu hồi không được đền bù hỗ trợ. Theo Quyết định số: 3033/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND huyện Đô Lương, thửa 2079, tờ bản đồ số 25 được tách thành 2 thửa gồm thửa 55 và thửa số 56 thuộc tờ bản đồ số 01 của trích đo số 47/2017. Thực tế thửa 55 xóm cho ông Nguyễn Văn Danh và bà Nguyễn Thị Lĩnh canh tác. Theo điểm C, Điều 5, Thông tư 37/2014/TT-BTNMT được sửa đổi bởi Thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ TNMT: “Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đủ điều kiện giao đất nông nghiệp theo qui định của pháp luật về đất đai đang sử dụng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không vi phạm pháp luật về đất đai, đủ điều kiện được bồi thường về đất, được UBND cấp xã nơi có đất thu hồi xác nhận đang trực tiếp sản xuất trên đất nông nghiệp đó”. Thửa đất này thuộc diện đất xấu, cao không trồng được lúa, Chi bộ cũng như xóm 7, xã Thượng Sơn thống nhất không chia theo thăm, mà cho ông Nguyễn Văn Danh sản xuất, nên không có trong biên bản chia đất. Nhưng thực tế khi thu hồi đất, hộ ông Nguyễn Văn Danh đang trực tiếp sản xuất trên thửa đất số 55 này. Như vậy ông Nguyễn Văn Danh được đền bù, hỗ trợ mới đúng pháp luật và qui định của Nhà nước.

Ngày 05/02/2024, ông Nguyễn Văn Danh nhận được Văn bản số 84/UBND-TTr của  UBND huyện Đô Lương cho rằng đơn của ông không có nội dung mới, căn cứ vào điểm d, khoản 1, Điều 29 Luật tố cáo năm 2018, huyện không thụ lý nội dung tố cáo của ông nữa. Như vậy UBND huyện Đô Lương giải quyết đơn thư của ông chưa đúng, còn bỏ sót, bỏ lọt thông tin quan trọng, cụ thể: sai phạm giao đất cho hộ Nguyễn Hàm Bình, Nguyễn Hàm Kỷ, Nguyễn Hàm Tình, Nguyễn Doãn Việt chưa có một cấp nào giải quyết. Trong đơn tố cáo của ông có nhiều nội dung mới. Điển hình như tố cáo UBND xã Thượng Sơn làm giấy tờ giả, vi phạm vào Điều 341 Bộ Luật hình sự năm 2015 ( sửa đổi năm 2017). Bà Nguyễn Thị Bích (vợ ông Hồ Sĩ Hương) cho rằng Biên bản giao đất Đồng Eo của gia đình bà lưu tại UBND xã Thượng Sơn là Biên bản giả. Bà Bích yêu cầu chính quyền cho giám định người nào giả mạo chữ ký của bà, phải được xử lý theo qui định của pháp luật.

Điều ngạc nhiên UBND huyện Đô Lương phải xác minh, cho cơ quan chức năng làm rõ về việc lập giấy tờ giả, chữ ký giả, có kết luận trả lời công dân thì lại lờ đi những nội dung vi phạm pháp luật vô cùng nghiêm trọng này.

Đẫ đến lúc UBND tỉnh Nghệ An cần sát sao chỉ đạo UBND huyện Đô Lương giải quyết dứt điểm những sai phạm, vi phạm pháp luật ở xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tránh tình trạng công dân khiếu nại, tố cáo kéo dài. Cần xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm, đảm bảo tính nghiêm minh, thượng tôn pháp luật.                                                

Hải Hưng - Hoàng Thông

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu