11:33 ngày 23/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Cen Land bị Ủy ban Chứng khoán nhà nước xử phạt gần 200 triệu đồng

14:45 20/08/2022

(THPL) - Vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 607/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, HoSE: CRE) với tổng số tiền 185 triệu đồng.

Cen Land bị Ủy ban Chứng khoán nhà nước xử phạt gần 200 triệu đồng. Ảnh minh họa

Nguyên nhân Cen Land bị xử phạt là do công ty công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật tại các báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021.

Cụ thể, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 chưa thống kê số lượng các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 chưa thống kê đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

Ngoài ra, báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 không có nội dung về Ủy ban kiểm toán, thông tin về Kế toán trưởng và Ban điều hành.

Bên cạnh đó, công ty cũng vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Theo đó, trong năm 2020, 2021, Cen Land đã thực hiện cấp các khoản vay cho Công ty Cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn, tổ chức có liên quan với bà Nguyễn Minh Hồi - Thành viên HĐQT của Công ty; Công ty TNHH Quản lý đối tác liên kết Cen, tổ chức có liên quan với bà Nguyễn Quỳnh Mai - Phó tổng giám đốc của công ty; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ, tổ chức có liên quan với ông Nguyễn Trung Vũ - Chủ tịch HĐQT của Công ty, ông Phạm Thanh Hưng - Phó chủ tịch HĐQT của Công ty, ông Vương Văn Tường - Thành viên HĐQT của Công ty, bà Nguyễn Thị Thanh - Phó tổng giám đốc của Công ty khi chưa được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022, công ty cấp khoản vay cho công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ, tổ chức có liên quan đến cổ đông Công ty (Công ty Cổ phần Tập đoàn Thế Kỷ).

Vì vậy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã quyết định xử phạt Cen Land tổng số tiền 185 triệu đồng, quyết định có hiệu lực kể từ ngày 18/8/2022.

TH

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu