19:13 ngày 29/03/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286
DÒNG SỰ KIỆN

Hơn 400 doanh nghiệp kết nối Hệ thống quản lý hàng hóa tự động

07:22 24/01/2020

(THPL) - Năm 2019, ngành Hải quan tiếp tục triển khai mở rộng Hệ thống quản lý hàng hóa tự động (VASSCM) nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính và tạo thuận lợi thương mại theo chủ trương của Chính phủ, đến nay đã có 414 doanh nghiệp đăng ký.

Ảnh minh họa

Thực hiện nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/05/2018 về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo cục hải quan địa phương khẩn trương hoàn thiện và triển khai kết nối hệ thống VASSCM đối với tất cả các cảng, kho, bãi trên địa bàn.

Kết quả, trong năm 2019, hệ thống VASSCM đã được triển khai tại 33/35 cục hải quan địa phương với 414 doanh nghiệp đã thực hiện kết nối Hệ thống VASSCM.

Trong đó, triển khai tại Cục Hải quan Hà Nội với 3 doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không; tại cảng biển, kho, bãi, triển khai 251 doanh nghiệp ở trên 30 cục hải quan với 77 chi cục; tại kho ngoại quan đã triển khai 160 doanh nghiệp của hơn 22 cục hải quan với 56 chi cục trên toàn quốc.

Liên quan đến công tác hiện đại hóa hải quan, Tổng cục Hải quan tiếp tục mở rộng thực hiện thanh toán điện tử. Năm 2019, số ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan là 42 trong đó có 29 ngân hàng tham gia nộp thuế điện tử và thông quan 24/7. Số thuế thu được từ phương thức điện tử là 338.688 tỷ đồng chiếm gần 97% tổng số thu ngân sách của Tổng cục Hải quan.

Đáng chú ý, cuối năm 2019, Tổng cục Hải quan đã triển khai Chương trình doanh nghiệp nhờ thu. Như vậy, doanh nghiệp có thể áp dụng ba phương thức nộp thuế xuất nhập khẩu là: Thanh toán trực tiếp tại ngân hàng, nộp thuế điện tử 24/7, tham gia chương trình doanh nghiệp nhờ thu. Qua đó, tỷ lệ doanh nghiệp xuất nhập khẩu nộp thuế điện tử qua ngân hàng đạt gần 100%.

MAI LINH

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu