07:18 ngày 20/09/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2020

11:01 09/07/2020

(THPL) - Thực hiện Thông tư số 08 /2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ; Quyết định số 376 QĐ/KDCN- SĐH ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội về việc Ban hành Quy định về đào tạo trình độ Tiến sĩ tại Trường, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ.

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu