04:36 ngày 21/01/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

09:16 07/05/2020

(THPL) - Năm 2019, Đảng ủy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đạt được thành tích toàn diện các mặt công tác, đặc biệt trong công tác chính trị tư tưởng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận và công tác văn phòng cấp ủy.

Qua đó, vai trò của Đảng ủy, chi bộ Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đã góp phần quan trọng vào thực hiện tốt công tác giáo dục - đào tạo của nhà trường. 

Thực hiện Nghị quyết của Trung ương năm 2019, tất cả Đảng viên đều tham gia các đợt sinh hoạt chính trị nghe thông tin thời sự và học tập chuyên đề tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, các đảng viên đều tích cực tham gia; Về tổ chức, số chi bộ trực thuộc đảng bộ trường: 36 với 405 đảng viên.

Sự phối hợp giữa Đảng ủy Trường và Ban Giám hiệu theo đúng quy chế làm việc, các hoạt động của Nhà trường đều có sự tham gia của Đảng ủy. Kịp thời tổ chức sắp xếp, điều chỉnh các Chi bộ trong Đảng bộ cùng với việc sắp xếp tổ chức của chính quyền tạo điều kiện cho đảng viên, sinh viên thuận lợi trong sinh hoạt, công tác, học tập trong năm; thành lập mới và điều chỉnh lại 2 chi bộ; Về công tác chuyên môn, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp cao hơn 2018 (chiếm 83%), tỷ lệ sinh viên Giỏi, Khá trên 80%.

Công tác tuyển sinh của Nhà trường đạt mức cao (hơn 6000 sinh viên nhập học). Đội ngũ giảng viên được nâng cao chất lượng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: năm 2019 có 5 NCS được bảo vệ thành công luận án TS. Công tác NCKH được quan tâm đẩy mạnh, 22 đề tài NCKH cấp Bộ, Cơ sở được nghiên cứu hoàn thành và tổ chức nhiều công trình được đăng tải trong nước và Quốc tế. Công tác hợp tác Quốc tế của Trường được đẩy mạnh, tạo cơ hội trao đổi giảng viên và sinh với các nước phát triển.

Hội nghị Đảng bộ mở rộng triển khai kế hoạch nội dung chuẩn bị đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025

Số đảng viên mới đã kết nạp từ tháng 11/2018 đến tháng 12/2019 là 44 đảng viên. Số lượt đảng viên được giới thiệu giữ mối liên hệ nơi cư trú theo Quy định 76 – QĐ/TW: các đảng viên sinh hoạt tại Trường giữ mối liên hệ nơi cư trú. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong triển khai, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT.

Sơ kết, tổng kết, phân tích chất lượng đảng viên; qua nắm bắt tình hình qua các chi ủy, các tổ chức quần chúng và có biện pháp lãnh đạo với từng lĩnh vực, đơn vị được phân công.Đảng ủy đã phân công cho từng đồng chí Đảng ủy viên theo dõi các chi bộ, thường xuyên giám sát các chi bộ và đảng viên thông qua các cuộc họp định kỳ hàng tháng, qua đối thoại và kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm, nhất là Đại hội nhiệm kỳ các chi bộ vừa qua, về kết quả công tác lãnh đạo hoạt động các tổ chức đoàn thể, kịp thời nắm bắt được diễn biến tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, giảng viên, sinh viên nhằm cũng cố  niềm tin, điều chỉnh những lệch lạc, xây dựng đoàn kết và tạo được sự đồng thuận cao trong trường Công đoàn luôn tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng.

Trong năm học vừa qua Công đoàn Trường đã giới thiệu được 13 đoàn viên ưu tú để kết nạp Đảng, công đoàn luôn quan tâm chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đội ngũ nhà giáo, thực sự là chổ dựa vững chắc về tinh thần cho người lao động;Trong năm qua công đoàn đã thực hiện cuộc vận dộng quyên góp "Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn". Năm 2019, công đoàn trường được công đoàn giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen chuyên đề về các phong trào thi đua yêu nước.

Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng, Đảng viên ngày càng tốt, chi bộ đã cùng chính quyền đều có sự kết hợp hài hòa trong điều hành, quản lý cả về chuyên môn và công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ... Đánh giá chất lượng đảng viên ngày càng tốt về chuyên môn, phẩm chất chính trị: tận tụy với công việc, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng vững mạnh. Công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường luôn được quan tâm chú trọng khen đúng người, đúng việc, đúng đối tượng từ đó khuyến khích động viên, cán bộ công nhân viên hoàn thành nhiệm vụ.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Đảng ủy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã có những giải pháp khắc phục như: bám sát các văn bản chỉ đạo của TW, Thành ủy, Đảng ủy Khối, luôn gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng, cho cán bộ, giảng viên, sinh viên trong toàn trường.

Đẩy mạnh hoạt động công tác dân vận và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường công tác tuyên truyền, hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, nhất là việc đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong năm qua Đảng bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy, HĐQT, BGH đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao; không ngừng phát huy tính dân chủ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết trong Nhà trường; tập trung đẩy mạnh các phong trào "Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt"  trong toàn trường.

Hạnh Trần

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu