13:09 ngày 26/05/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thanh Hóa: Thành lập Tổ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

18:18 18/05/2023

(THPL) – Ngày 18/5/2023, tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan có thẩm quyền tỉnh này vừa thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022 với nhiều thành phần chủ chốt.

Theo đó Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022, gồm các ông, bà có tên sau đây:

Ông Phạm Xuân Dũng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tổ trưởng.

Ông Trần Thanh Hải, Trưởng phòng Thanh tra chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh Tổ phó.

Ông Vũ Văn Dũng, Phó Trưởng phòng Thanh tra chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh - Thành viên.

Ông Nguyễn Đức Bắc, Phó Chánh Thanh tra Sở Tư pháp - Thành viên.

Bà Nguyễn Thị Minh Phượng, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ - Thành viên.

Ông Nguyễn Xuân Mạnh, Phó Chánh Thanh tra Sở Tài chính - Thành viên.

Ông Nguyễn Thế Thăng, Chuyên viên Ban Tiếp công dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên.

Ông Hà Thọ Đại, Chuyên viên Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên.

 Bà Bùi Thị Dung, Kiểm tra viên Phòng 3, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh - Thành viên.

Ông Lê Minh Chung, Thanh tra viên Phòng Thanh tra chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh - Thành viên.

Ảnh minh họa.

Theo đó nhiệm vụ của Tổ công tác Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nội dung theo đúng Kế hoạch 115/KH-UBND ngày 10/5/2023 của UBND tỉnh về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022; Tiến hành thu thập thông tin, tài liệu thực hiện việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022 bảo đảm chính xác, khách quan, đúng tiến độ theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; Tổ công tác được sử dụng con dấu của cơ quan Thanh tra tỉnh Thanh Hóa trong việc ký, ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Duy Duẩn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu