12:09 ngày 23/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thanh Hóa: Yêu cầu đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

08:41 16/05/2023

(THPL) – Vừa qua, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 của tỉnh về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Tổ công tác đã đi kiểm tra thực tế và có buổi làm việc với một số địa phương, đơn vị về tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Theo đó ngày 12/5, Tổ công tác số 1, do ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các thành viên trong Tổ công tác đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đường giao thông Quảng Bình – Quảng Thái, huyện Quảng Xương và dự án đường giao thông trên địa bàn xã Quảng Trường (Quảng Xương) thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 của tỉnh về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 được HĐND tỉnh, UBND tỉnh phân bổ, giao chi tiết cho 9 đơn vị, chủ đầu tư thuộc địa bàn, lĩnh vực kiểm tra của Tổ công tác số 1 gồm: các huyện Quảng Xương, Ngọc Lặc, Yên Định và TP Thanh Hóa là 3.157,357 tỷ đồng cho 34 dự án, nhiệm vụ.

Trong đó, 2.223,097 tỷ đồng vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương; 934,261 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương.

Tính đến hết ngày 5/5/2023, tổng số vốn đã giải ngân của 9 chủ đầu tư, địa phương là: 698,318 tỷ đồng, đạt 22,1% so với kế hoạch vốn HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao đầu năm, cao hơn 6,4% so với số liệu giải ngân bình quân cả tỉnh (15,7%).

Tổ kiểm tra đã đi kiểm tra một số dự án lớn tại huyện Quảng Xương...

Trong đó có 6 chủ đầu tư, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân cả tỉnh gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa (85,2%); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (41,5%); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (18,6%); TP Thanh Hóa (34,8%); huyện Quảng Xương (33%) và huyện Yên Định (18,2%). Đến thời điểm hiện tại, có 3 chủ đầu tư, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân cả tỉnh gồm: Sở Y tế; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa và huyện Ngọc Lặc.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị cần nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Cũng theo báo cáo, có 10 dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trong đó khó khăn chủ yếu là về quy định tại các luật khác liên quan đến hoạt động đầu tư công; về công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và quy trình triển khai dự án.

Theo đánh giá, các chủ đầu tư và các địa phương đã có nhiều cố gắng, song tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 của các đơn vị, địa phương thuộc Tổ công tác số 1 vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Đặc biệt vẫn còn 567 tỷ đồng vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội chưa được giao kế hoạch chi tiết cho các dự án.

Tại cuộc họp, các đơn vị, địa phương cũng đã báo cáo và làm rõ thêm với Tổ công tác về thực trạng, tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư, những thuận lợi, khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công tại đơn vị, địa phương; đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn trong thời gian tới.

Nhấn mạnh tại buổi làm việc, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên toàn tỉnh hiện nay thấp so với cùng kỳ, so với mục tiêu đặt ra. Vì vậy, cùng với các đơn vị, địa phương khác trong tỉnh, các đơn vị, địa phương thuộc địa bàn, lĩnh vực kiểm tra của Tổ công tác số 1 cần phải tập trung nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Qua đây UBND tỉnh cũng biểu dương các đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn cao và yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời phê bình các đơn vị, địa phương trong đó có huyện Ngọc Lặc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa, có tỷ lệ giải ngân thấp. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương nhìn nhận một cách khách quan và nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Trong thời gian tới, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền. Nhiệm vụ này phải được làm thường xuyên, liên tục, quyết liệt, cụ thể và sâu sát. Đối với những nhà thầu thi công không bảo đảm tiến độ, phải kiên quyết chấm dứt hợp đồng theo thẩm quyền và yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung khắc phục khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Duy Duẩn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu