01:16 ngày 24/05/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thanh Hóa: Nhiều dự án bị bãi bỏ kết quả lựa chọn nhà đầu tư

14:20 15/09/2023

(THPL) – UBND tỉnh Thanh Hóa vừa đưa ra nhiều quyết định bãi bỏ các dự án đã được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư nhưng chưa đảm bảo các quy định hiện hành của pháp luật về việc phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Theo nguồn tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 14/9, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra liên tiếp 4 Quyết định để bãi bỏ các dự án đã được phê duyệt trước đó do vi phạm các quy định của pháp luật.

Đối với dự án Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có QĐ số 3259/QĐ-UBND (ngày 14/9), về việc bãi bỏ Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, Quyết định số 3104/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa và Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa.

Một loạt dự án của các ông lớn ở Thanh Hóa bị hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Đối với dự án này, các quyết định có nội dung chưa đảm bảo quy định hiện hành của pháp luật (dự án Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa không bố trí đủ quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ).

Dự án này do Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Minh Hương - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1 là đơn vị được phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư.

Một trong số nhiều QĐ bãi bỏ các dự án đã được phê duyệt trước đó do vi phạm các quy định của pháp luật.

Tiếp đó là QĐ số 3260/QĐ - UBND về việc  bãi bỏ Quyết định số 1168/QĐ-UBND Thanh Hóa ngày 03/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Dự án này trước đó do Công ty TNHH BNB Hà Nội; Công ty Cổ phần Khai thác Việt Nhật Đức được phê duyệt hồ sơ mời thầu tuyển chọn nhà đầu tư.

Với QĐ số  3261/ QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc bãi bỏ Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu nhà ở thương mại xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu nhà ở thương mại xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu nhà ở thương mại xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó Dự án này do Tổng Công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Trường Xuân - Công ty cổ phần được phê duyệt hồ sơ mời thầu tuyển chọn nhà đầu tư.

Tại QĐ số 3262/QĐ –UBND, về việc bãi bỏ Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư kết hợp công viên thể thao Đình Hương, thành phố Thanh Hóa, Quyết định số 2821/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư kết hợp công viên thể thao Đình Hương, thành phố Thanh Hóa và Quyết định số 3356/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư kết hợp công viên thể thao Đình Hương, thành phố Thanh Hóa.

Dự án này Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC - Công ty TNHH một thành viên; Liên danh Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực - Tổng Công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát - CTCP được phê duyệt hồ sơ mời thầu tuyển chọn nhà đầu tư.

Cả 4 dự án bị bãi bỏ lần này đều là những dự án của các “ông lớn” đã được phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư trước đó và đều không đảm bảo các quy định hiện hành của pháp luật trong công tác xây dựng ở tỉnh Thanh Hóa.

Duy Duẩn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu