19:09 ngày 24/07/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thanh Hóa: Giám đốc Ban QLDA Công trình Giao thông được giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND huyện

07:17 13/09/2023

(THPL)-Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa đưa ra thông báo về điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lộc nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, tại thông báo số 1166-TB/TU ngày 11/9/2023 của Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thống nhất chủ trương và giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành quy trình nhân sự trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định:

Ông Phạm Quốc Thành, Giám đốc Ban QLDA công trình Giao thông Thanh Hóa vừa được tỉnh ủy Thanh Hóa bầu giữ chức Phó bí thư huyện Vĩnh Lộc để HĐND huyện Vĩnh Lộc bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện.

Điều động đồng chí Phạm Quốc Thành, thôi giữ chức Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư Công trình giao thông Thanh Hóa, để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư huyện ủy Vĩnh Lộc nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Lộc bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc nhiệm kỳ 2021-2026.

Duy Phúc

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu