10:36 ngày 13/07/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
Thanh Hóa:

Dừng thực hiện dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái miếu nhà Hậu Lê

21:14 24/05/2023

(THPL) – UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo dừng thực hiện các trình tự, thủ tục hủy Quyết định thu hồi đất liên quan đến dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái miếu nhà Hậu Lê tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa được phê duyệt tại Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 26/3/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, vào ngày 4/5/2023, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản số 6012/UBND-VX về chỉ đạo giải quyết các nội dung liên quan đến dự án bảo tồn tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái miếu Hậu Lê, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

Theo văn bản này, ngày 27/4/2023, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Thanh Hóa đã họp, nghe báo cáo và thảo luận, cho ý kiến về giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với Dự án bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử Thái miếu nhà Hậu Lê, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.

Dự án Thái miếu Hậu Lê sau nhiều năn triển khai đã bị UBND tỉnh Thanh Hóa tuyết còi.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và đề xuất tham mưu (tại Văn bản số 1928/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 05/4/2023); trên cơ sở xem xét, thảo luận và thống nhất của Ban cán sự đảng UBND tỉnh tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo: Đồng ý dừng thực hiện dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái miếu nhà Hậu Lê tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 26/3/2007.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND thành phố Thanh Hóa tham mưu, trình cấp có thẩm quyền dừng thực hiện dự án nêu trên; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/5/2023. 

Đồng ý cho thực hiện các trình tự, thủ tục hủy Quyết định thu hồi đất liên quan đến dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái miếu nhà Hậu Lê tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa được phê duyệt tại Quyết định số 2 870/QĐ-UBND ngày 26/3/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Thanh Hóa và đơn vị có liên quan, khẩn trương tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, hủy Quyết định thu hồi đất liên quan đến dự án nêu trên sau 05 ngày, kể từ khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về dừng thực hiện dự án.

Toàn cảnh Thái miếu Hậu Lê.

Đối với việc thực hiện thu hồi đất, GPMB toàn bộ các hộ dân mặt đường Nguyễn Sơn và Kiều Đại (giáp với phạm vi thực hiện dự án) trong dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái miếu nhà Hậu Lê tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa theo hình thức Đối tác công tư (Hợp đồng BT).

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Giao UBND thành phố Thanh Hóa khẩn trương tổ chức đo đạc, kiểm kê, lập và phê duyệt phương án bồi thường GPMB của toàn bộ dự án (cả trong và ngoài phạm vi dự án), làm cơ sở xác định sự thay đổi của tổng mức đầu tư dự án, để quyết định điều chỉnh dự án theo quy định của pháp luật.

Trước mắt, chưa thực hiện điều chỉnh mặt bằng quy hoạch dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái miếu nhà Hậu Lê tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa theo hình thức Đối tác công tư (Hợp đồng BT).

UBND thành phố Thanh Hóa có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa và Nhà đầu tư (Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung và Công ty cổ phần xây dựng phát triển Hòa Bình) để tuyên truyền, vận động các hộ dân trong quá trình thực hiện GPMB dự án nêu trên.

Bên trong Thái miếu Hậu Lê đã được sửa chữa.

Đối với các nội dung: Di chuyển vị trí Lầu hoá vàng - hạng mục số 8, lùi về phía sau; bỏ Hồ nước - hạng mục số 12 tại Mặt bằng tổng thể quy hoạch xây dựng của hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Khu di tích lịch sử Thái miếu nhà Hậu Lê và Khu công viên cây xanh phía trước khu di tích, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá.

Tạm dừng thi công 02 hạng mục nêu trên; yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm rõ căn cứ, cơ sở khoa học, sự phù hợp đối với đề nghị di chuyển vị trí Lầu hoá vàng - hạng mục số 8, lùi về phía sau và bỏ Hồ nước - hạng mục số 12 của UBND thành phố Thanh Hóa; phối hợp với các đơn vị liên quan để tham mưu, trình cấp các cấp có thẩm quyền theo quy định (khi đảm bảo điều kiện), báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/5/2023.

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung và Công ty cổ phần xây dựng phát triển Hòa Bình hoàn chỉnh hồ sơ để báo cáo, xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định, đúng thời gian được giao.

Phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Về điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và xác định trách nhiệm trong việc đầu tư hạ tầng các khu tái định cư phục vụ dự án: Yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các văn bản số 893/UBND-VX ngày 19/01/2023 và số 2548/UBND-VX ngày 02/3/2023.

Về phương án bố trí tái định cư tại Khu đô thị mới thuộc khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa: Giao UBND thành phố Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung và Công ty cổ phần xây dựng phát triển Hòa Bình để thống nhất khu đất bố trí tái định cư trong đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu đô thị mới thuộc khu đô thị phía Nam thành phố Thanh Hóa, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/5/2023.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, cùng UBND thành phố Thanh Hóa nghiên cứu, tham mưu về việc giao đơn vị thực hiện đầu tư hạ tầng khu đất bố trí tái định cư nêu trên; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/5/2023.

Giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Thanh Hóa triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với nội dung đề xuất cho khảo cứu phần nền khu vực bên phải di tích Thái miếu nhà Hậu Lê (theo ý kiến đề xuất của nhân dân địa phương và một số nhà khoa học về hạng mục Điện Môn trong di tích): Không thực hiện việc khảo cứu.

Thái miếu Hậu Lê nằm cách trung tâm thành phố 2km, du khách có thể đến thăm Thái miếu Nhà Hậu Lê (hay còn gọi là Đền Nhà Lê) ở làng Bố Vệ (Nay là thôn Kiều Đại) thuộc phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. Đền Nhà Lê được dựng năm Gia Long thứ 4 (1805), là nơi thờ cúng 27 vị Hoàng đế thời Lê, Hoàng Thái Hậu cùng các Vương công nhà Hậu Lê. Dưới thời phong kiến, tôn miếu gắn chặt với xã tắc là hai hình ảnh cao cả nhất.

Thái miếu Hậu Lê được công nhận là di tích lịch sử văn hóa năm 1995

Những việc trọng đại của quốc gia thường được cáo ở Thái Miếu. Đất Bố Vệ là nơi phát tích các đời vua Lê Trung Hưng với Thái Miếu từ Thăng Long chuyển về khác hẳn với các đền Lê bình thường khác. Từ đó, trở thành trung tâm tôn thờ của nhà Lê từ Lê Sơ đến Lê Trung Hưng cùng với các lăng mộ ở Lam Kinh thuộc xã Xuân Lâm, nơi phát tích của các vua thời Lê Sơ.

Đền Nhà Lê được dựng theo phong cách kiến trúc Hậu Lê và thời Nguyễn bao gồm Tiền điện và Hậu điện được nối bằng một sân điện chạy suốt. Tại đền hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật gốc rất có giá trị về nhiều phương diện. Nơi đây còn thờ hai bậc công thần khai quốc là Nguyễn Trãi và Lê Lai.  Đặc biệt, còn có 6 bức tượng của Thần Tông Hoàng đế cùng năm bà phi quốc tịch khác nhau: Hà Lan, Mường, hai người vợ Chăm và một bà quê Kinh Bắc.

Duy Duẩn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu